30 تیر 1403

امید علی اسماعیلی پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه طیور
تلفن: 09132483507
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zahra Ranjbari nasab, Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour, fatemeh shahdadi, Arsalan Brazandeh (2024) Effects of the encapsulation of Lactobacillus acidophilus and Spirulina platensis on carcass yield and meat quality of broilers under heat stress conditions Spanish journal of agricultural research: 22(1); 1-9
2
مصیب کریمی بحرآسمان، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، حسین دوماری (1402) تأثیر آویشن خشک شده بر عملکرد، متابولیتهای خون و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در تراکم باالی پرورش پژوهشهای علوم دامی ایران - دانشگاه فردوسی مشهد: 10.22067/IJASR.2022.78413.1097; 351-367
3
فرهاد مهدیخانی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، مرتضی مختاری (1401) اثر افزودن سلنیوم آلی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خون و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در تراکم های مختلف پرورش مجله تحقیقات دامپزشکی: 77; 79-88
4
Zohreh Seyedi, Omid Ali Esmaeilipour, Mahboube Shirani, Hamid Rashidi Nodeh, Mozhgan Mazhari (2022) Heterogeneous adsorbent based on CeZrO2 nanoparticles doped magnetic graphene oxide used for vortex assisted magnetic dispersive solid phase extraction of erythromycin in chicken Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment: 39; 1521-1530
5
رسول شادمان ماهانی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور، مهدی رنجبر (1401) اثر مقایسهای ویتامین C با مکمل نانو ویتامین C برعملکرد رشد، مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجههای گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 32; 1-13
6
فریبا مشایخی، مژگان مظهری، زهرا رودباری، امید علی اسماعیلی پور، مرتضی مختاری (1401) واکاوی پروفایل بیان ژنی به منظور شناسایی ژن های کلیدی در مسیر لیپوژنز در جوجه گوشتی تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ;
7
فاطمه بصیریان، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، نعمت ضیائی (1400) اثر پودر میوه عناب و سنجد بر عملکرد رشد، متابولیتهای خون و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط دمایی بالا مجله تولیدات دامی: 23; 775-783
8
Mohsen Adeli_Sardooei, mohammad khodaverdizadeh, Omid Ali Esmaeilipour (2021) Management of date palm leaf waste consumption in animal feeding International Journal of Agricultural Management and Development: 11-4; 254-264
9
لیلا صفوی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، نعمت ضیائی، حسین دوماری (1400) بررسی اثر جیره های حاوی ویتامین C و سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی مجله تحقیقات دامپزشکی: 76; 291-303
10
11
سرور اسفندیاری، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1400) ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی پودر برگ Oxalis Corniculata و مقایسه اثر افزودن آن با ویتامین C بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران: 37; 475-486
12
حمید مولایی مقبلی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1399) اثر منابع مختلف روغن گیاهی بر عملکرد رشد، شاخصهای بیوشیمیایی خون و ویژگیهای لاشه جوجه های گوشتی مجله تولیدات دامی: 22(4); 633-644
13
حمیده آل سعدی، امیر موسائی، امید علی اسماعیلی پور، نعمت ضیائی (1397) تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت های خون بره های پرواری نژاد کرمانی پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: 2; 17-30
14
Hamideh Mashayekhi, Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour (2018) Eucalyptus leaves powder, antibiotic and probiotic addition to broiler diets: effect on growth performance, immune response, blood components and carcass traits Animal - A major new International Journal of Animal Bioscience: 12 (10); 2049-2055
15
moslem moghbeli dabene, Arsalan Brazandeh, Morteza Mokhtari, Omid Ali Esmaeilipour, yadolla badakshan (2018) Evaluation of Body Surface Temperature in Broiler Chickens during the Rearing Period Based on Age, Air Temperature and Feather Condition Iranian Journal of Applied Animal Science: 8; 499-504
16
سکینه دهقان، امیر موسائی، امید علی اسماعیلی پور، ارسلان برازنده (1397) تأثیر مکمل روی-متیونین بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خون بره های پرواری مجله تولیدات دامی: 3; 411-424
17
یاسر منظری توکلی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، امیر موسائی (1397) مقایسه اثر تغذیه فازی با تغییر سطوح انرژی و پروتئین جیره با سیستم Ross و NRC بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: 118; 45-60
18
ابوالقاسم کرمی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1396) اثر صمغ آنغوزه بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: 116; 79-88
19
Fereshteh Ezzatighadi, Abdollah Ramazani, Omid Ali Esmaeilipour, Naser Kohanniya (2017) Evaluation of Gamma Ray Effects on Total Phenolic Contents, Antioxidants and Antibacterial Activities of Cichorium Intybus L Biomacromolecular Journal: 3; 115-122
20
ملیحه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی (1396) اثر افزودن پودر تره و آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و بافت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی تولیدات دامی (کشاورزی سابق) - مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران: 19(3); 645-656
21
شکوفه رئیسی، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری (1396) Effects of Coenzyme Q10 and Vitamin C on Growth Performance and Blood Components in Broiler Chickens under Heat poultry Science Journal: 5(2); 63-70
22
مهدیه ملایی نژاد، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری (1396) اثر سطوح مختلف پودر پونه کوهی و دارچین بر عملکرد، متابولیتهای خونی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: 115; 221-232
23
زهرا نیکنفس دهقانی، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، سعید امین زاده (1396) تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و آنزیم پکتیناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: 16; 21-28
24
roholla mirmahmoodi, Zahra Niknafs Dehghani, Moslem Alba, Omid Ali Esmaeilipour, sadrolla molaei, yadolla badakshan, Manouchehr Souri (2017) Seasonal pattern of skin follicles activity and fibre growth in grazing fattailed Kermani sheep in the South of Iran SMALL RUMINANT RESEARCH: 151; 66-71
25
Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour, roholla mirmahmoodi, yadolla badakshan (2016) Comparison of Antibiotic,Probiotic and Great plantain (Plantago major L.) on growth performance,serum metabolites, Immune response and ileal microbial population of Broilers poultry Science Journal: 4(2); 97-105
26
Marziyeh Mehrparvar, Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour, Masoud Sami (2016) Effect of Lipia citridora leaves powder on growth performance, carcass traits, blood metabolites and meat quality of broilers Iranian Journal of Veterinary Medicine بین المللی تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران: 10(4); 307-317
27
Fatemeh Rafiee, Mozhgan Mazhari, Mehdi Ghoreishi, Omid Ali Esmaeilipour (2016) Effect of lemon verbena powder and vitamin C on performance and immunity of heat-stressed broilers JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION: 100; 807-812
28
زهرا امیری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری (1395) اثر پودر نعناع فلفلی و بادرنجبویه بر عملکرد و قابلیت هضم پروتئین و چربی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی مجله تولیدات دامی: 18(1); 119-128
29
Havva Behboudi, Omid Ali Esmaeilipour, roholla mirmahmoodi, Mozhgan Mazhari (2016) The Influence of Drinking Water Containing Lemon Juice and Thyme Supplemented Diet on Performance and Some Blood Parameters of Broilers under Heat Stress Iranian Journal of Applied Animal Science: 6(1); 169-174
30
Hossein Saadat Shad, Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour, Heshmatollah Khosravinia (2016) Effects of Thymol and Carvacrol on Productive Performance, Antioxidant Enzyme Activity and Certain Blood Metabolites in Heat Stressed Broilers Iranian Journal of Applied Animal Science: 6(1); 195-202
31
مهدیه سلطانی نژاد، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1394) اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک کلوستات بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در دورۀ پایانی مجله تولیدات دامی: 17(2); 291-300
32
Moslem Alba, Omid Ali Esmaeilipour, roholla mirmahmoodi (2015) Effects of Withania coagulans fruit powderandvitaminC on growthperformanceandsomebloodcomponentsinheat stressedbroilerchickens LIVESTOCK SCIENCE: 173; 64-68
33
Mohadeseh Sedghi, Abolghasem Golian, Omid Ali Esmaeilipour, M.M. Van Krimpen (2014) Application of the Taguchi method in poultry science: estimation of the in vitro optimum intrinsic phytase activity of rye, wheat and barley BRITISH POULTRY SCIENCE: 55; 246-252
34
Mohamad hoseyn Shahir, S Moradi, Omid Afsarian, Omid Ali Esmaeilipour (2013) Effects of Cereal Type, Enzyme and Sodium Butyrate Addition on Growth Performance, Carcass Traits and Intestinal Morphology of Broilers Brazilian Journal of Poultry Science: 15; 1-6
35
Omid Ali Esmaeilipour, M.M. Van Krimpen, A. W. Jongbloed, Leon De Jonge, P. Bikker (2013) The effects of temperature, moisture, duration of incubation time, calcium level, and soaking with water or citric acid on in vitro phytate degradation in a wheat–barley–rye–soybean meal-based diet animal feed science and technology: 183; 168-174
36
Omid Ali Esmaeilipour, M.M. Van Krimpen, A. W. Jongbloed, Leon De Jonge, P. Bikker (2012) Effects of temperature, pH, incubation time and pepsin concentration on the in vitro stability of intrinsic phytase of wheat, barley and rye animal feed science and technology: 175; 168-174
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا هوتی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، فاطمه شهدادی، زهرا رنجبری نسب (1402) اثر اسانس آویشن بر میزان مالون دی آلدهید گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن اکسید شده دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
2
هانیه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی (1402) ارزیابی ویژگی های حسی گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن اکسید شده و مکمل وانیلیک دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
3
فهیمه آلپلو، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1402) اثر مکمل پروبیوتیک و دی اکسی کولیک اسید بر وزن نسبی لاشه و اندام های ایمنی جوجه های گوشتی دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دام ایران، ایران، تهران
4
هانیه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، یداله بدخشان، فاطمه شهدادی (1402) اثر مکمل وانیلیک اسید بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن اکسید دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دام ایران، ایران، تهران
5
فاطمه آباریان، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، زهرا رنجبری نسب (1402) اثر ال-کارنیتین و متیونین بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و چربی در جوجه های گوشتی دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دام ایران، ایران، تهران
6
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1402) اثر اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و چربی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی فناوری های خوراک در طیور، ایران، ارومیه
7
علی اکبر رجائی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری، روح اله میر محمودی (1401) اثر مکمل بتائین بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در تراکم بالای پرورش ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
8
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1401) اثر اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
9
فاطمه افضلی گروه، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی (1401) اثر افزودن ویتامین A و E بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، تهران
10
فرهاد مهدیخانی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، مرتضی مختاری (1401) اثر افزودن سلنیوم آلی بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، تهران
11
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1401) اثر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی هشتمین همایش ملی علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، تهران
12
سرور اسفندیاری، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1400) اثر پودر برگ ترش واش و ویتامین C بر عملکرد لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، تهران
13
سرور اسفندیاری، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1400) اثر افزودن پودر برگ ترشه واش و اسید آسکوربیک بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
14
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1400) اثر اسپیرولینا پلاتنسیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
15
زهرا رنجبری نسب، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی، ارسلان برازنده (1399) اثر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده بر مورفولوژی رودۀ باریک جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
16
معصومه افشاری پور، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1399) بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی خارمریم بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ایران، کرمان
17
محمد پولادخای، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1399) اثر سطوح مختلف گیاه دارویی شاهدانه بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ایران، کرمان
18
حمید مولایی مقبلی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1398) اثر منابع مختلف روغن جیره بر لیپیدهای خون جوجه های گوشتی پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
19
محمد پولادخای، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1398) اثر سطوح مختلف شاهدانه بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در دوره پایانی پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
20
حسین انجم روز، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1398) تاثیر نانو ویتامین E و نانوسلنیوم بر مرفولوژی روده جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
21
حسین انجم روز، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری (1398) تاثیر نانوویتامین E و نانوسلنیوم برعملکرد رشد جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان، ایران، کرمان
22
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1397) اثر نانو ویتامین C و نانو اکسید روی بر وزن نسبی طحال، بورس و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
23
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1397) اثر نانو ویتامین C و نانو اکسید روی بر صفات تجزیه لاشه در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
24
زهرا پاداش، امید علی اسماعیلی پور، ارسلان برازنده (1397) اثر روغن ماهی و سلنیوم بر عملکردجوجه های گوشتی در دوره ی آغازین دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
25
نور محمد چگین، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، راضیه رضوی پاریزی (1397) تاثیر تزریق درون تخم مرغی کوآنزیم Q10بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد رشد جوجههای گوشتی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
26
کاظم بیلری، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور (1397) تاثیر دانه گرده خرما بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
27
کاظم بیلری، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور (1397) تاثیر دانه گرده خرما بر برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
28
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1397) اثرنانو ویتامین ث و نانوو اکسید کروم بر مرفولوژی ژژنوم در جوجه های گوشتی در شرایط تش گرمایی هشتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، سنندج
29
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1397) اثر نانو ویتامین ث و نانواکسیدکروم بر فراسنجه های هماتولوژیکی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی هشتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، سنندج
30
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، رضا خیراندیش (1397) اثر دو لیورتونیک " شاه تره و کاسنی" بر سلامت کبد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دومین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
31
لیلا صفوی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، نعمت ضیائی، حسین دوماری (1397) اثر پودر دانه زنیان و ویتامینC بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی دومین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
32
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1396) مقایسه اثر سطوح مختلف شاه تره و کاسنی بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
33
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1396) اثر سطوح مختلف شاه تره و کاسنی بر وزن نسبی اجزای لاشه و اندام های داخلی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
34
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1396) اثر نانو ویتامین C و نانو اکسید روی بر عملکرد جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
35
کامران بهرامپور، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1396) اثر نانو ویتامین C و نانو اکسید روی بر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
36
رسول شادمان ماهانی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1396) مقایسه اثر مکمل ویتامین C با نانو ویتامین C بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
37
رسول شادمان ماهانی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1396) مقایسه اثر مکمل ویتامین C با نانو ویتامین C برآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
38
ندا سیستانی ظهر کوه، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری، نعمت ضیائی (1396) اثر پودر چای قرمز و سلنیوم بر عملکرد در جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
39
ندا سیستانی ظهر کوه، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری، نعمت ضیائی (1396) اثر پودر چای قرمز بر ترشح آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
40
روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، منوچهر سوری (1396) تاثیر تکنیک استرادابلسینک (Estradoublesynch) بر باروری گاوهای شیری سیکلیک و آنستروس چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
41
محدثه السادات موسوی ساردو، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور (1396) تاثیر تزریق درون تخم مرغی ژله رویال بر جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
42
سهیلا مددی زاده، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، یداله بدخشان (1396) تأثیر اسید فولیک و روی بر عملکرد رشد و برخی فرا سنجه های خونی و ایمنی شناختی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی، ایران، کرمان
43
ملیحه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی (1395) اثر سطوح مختلف پودر تره بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
44
ملیحه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1395) اثر سطوح مختلف پودر تره بر عملکرد رشد، گلوکز و لیپیدهای خون جوجه های گوشتی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
45
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1395) اثر شاه تره و کاسنی بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و هورمونهای خون جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
46
مصطفی آراسته، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، عبدالله رمضانی قرا (1395) بررسی اثرخیساندن بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای حاوی فسفر پایین بر پایه گندم هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
47
یاسر منظری توکلی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، امیر موسائی (1394) اثر تغذیه فازی با سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه راس سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، ایران، کرمان
48
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان (1394) مقایسه اثر دانه بارهنگ با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان، ایران، گیلان
49
مرضیه مهرپرور، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، مسعود سامی (1394) تاثیر سطوح مختلف پودر برگ به لیمو بر کیفیت گوشت جوجه های گوشتی همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان، ایران، گیلان
50
Fatemeh Rafiee, Mozhgan Mazhari, Omid Ali Esmaeilipour (2015) Effect of different Lemon Verbena powder levels and vitamin C on performance of broilers in heat stress condition 4th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
51
Zahra Amiri, Omid Ali Esmaeilipour, roholla mirmahmoodi, Mozhgan Mazhari (2015) EFFECTS OF MENTHA PIPERITA AND MELISSA OFFICINALIS POWDER ON PERFORMANCE OF HEAT STRESSED BROILERS 4th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
52
مرضیه حسینی، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری (1394) اثر افزودن سلنیوم آلی بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی در دوره پایانی اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، ایران، جیرفت
53
شکوفه رئیسی، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1394) اثرات سطوح مختلف کوآنزیم Q10 و ویتامین C بر عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، ایران، جیرفت
54
فاطمه رفیعی، مژگان مظهری، مهدی قریشی، امید علی اسماعیلی پور (1393) اثر سطوح مختلف پودر به لیمو و ویتامین C بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
55
زهرا امیری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری (1393) اثر سطوح مختلف پودر نعنا فلفلی و بادرنجبویه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
56
مرضیه مهرپرور، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1393) اثر سطوح مختلف پودر برگ به لیمو بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، 2
57
حمیده مشایخی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1393) مقایسه اثر پودر برگ اکالیپتوس با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، 2
58
حمیده مشایخی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1393) مقایسه اثر پودر برگ اکالیپتوس با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، 2
59
مهدیه سلطانی نژاد، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور (1393) اثر سطوح مختلف پروبیوتیک کلوستات بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی ششمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، 2
60
صدراله مولایی، عبدالاحد شادپرور، مسلم مقبلی، امید علی اسماعیلی پور (1392) محاسبه ضریب اقتصادی برخی صفات مهم در بز کرکی رائینی دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، یداله بدخشان (1396) تاثیر سطح تغذیه بر افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و خصوصیات تولید مثلی بره های نر نژاد کرمانی در فصل غیر تولید مثل دانشگاه جیرفت
3
4
فرشته عزتی قادی، عبدالله رمضانی قرا، امید علی اسماعیلی پور، ناصر کهن نیا (1395) بررسی تاثیر پرتو گاما برترکیبات فنولی و کلروژنیک اسید در عصاره ریشه گیاه دارویی کاسنی(Cichorium intybus دانشگاه جیرفت
5
مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، یداله بدخشان (1394) مقایسه اثر دانه بارهنگ، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی دانشگاه جیرفت
6
امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، صدراله مولایی، مژگان مظهری، نجمه طاهری (1393) بررسی اثر پودر گیاه زنجبیل و ویتامین Eبر عملکرد، متابولیتهای خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
فاطمه آباریان، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، زهرا رنجبری نسب (1402) اثر افزودن ال-کارنیتین و متیونین بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی
2
فهیمه رستمی سالاری، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، فاطمه شهدادی (1402) اثر افزودن بتائین بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن اکسید شده
3
هانیه کمالی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، یداله بدخشان، فاطمه شهدادی (1402) اثر افزودن وانیلیک اسید بر عملکرد رشد، متابولیت های خون و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن اکسید شده
4
5
6
مسعود مهرآسانیا، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی (1401) بررسی بقایای آنتی بیوتیکی در عضله سینه و کبد جوجه های گوشتی کشتار شده درکشتارگاه های استان هرمزگان
7
8
حدیثه افشاری پور، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، زهرا رودباری (1400) اثر روغن کتان و کروم بر عملکرد، متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی
9
فریبا مشایخی، مژگان مظهری، زهرا رودباری، امید علی اسماعیلی پور، مرتضی مختاری (1400) واکاوی پروفایل بیان ژنی جهت شناسایی ژن های درگیر در مسیر لیپوژنز در طیور تغذیه شده با منابع مختلف انرژی
10
فاطمه افضلی گروه، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، فاطمه شهدادی (1400) اثر افزودن مکمل ویتامین A و E بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی
11
12
مصیب کریمی بحرآسمان، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری، مژگان مظهری (1400) تأثیر استفاده از آویشن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در تراکم بالای پرورش
13
فرهاد مهدیخانی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، مرتضی مختاری (1400) اثر افزودن سلنومتیونین بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در تراکم بالای پرورش
14
علی اکبر رجائی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، حسین دوماری، روح اله میر محمودی (1400) تأثیر استفاده از بتائین بر عملکرد، متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در تراکم بالای گله
15
16
17
18
حمداله سلیمانی، ارسلان برازنده، روح اله میر محمودی، حسین دوماری، امید علی اسماعیلی پور (1399) برسی تاثیر افزودن خوراکی دانه گرده خرما بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و تولید مثلی مرغان تخمگذار در اواخر دوره تولید
19
20
اسماء سلیمانی، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، زهرا رودباری (1398) بررسی تأثیر دانه گرده خرما بر عملکرد رشد، غلظت تستوسترون سرم خون و بافت شناسی بیضه خروس های بومی جنوب کرمان
21
حمید مولایی مقبلی، مژگان مظهری، حسین دوماری، امید علی اسماعیلی پور (1397) اثر منابع مختلف روغن جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و متابولیتهای خونی جوجه های گوشتی
22
محمد پولادخای، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، حسین دوماری (1397) اثر سطوح مختلف شاهدانه بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی
23
معصومه افشاری پور، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، حسین دوماری (1397) اثر سطوح مختلف دانه خارمریم بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
24
کاظم بیلری، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور (1397) تاثیر دانه گرده خرما بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
25
26
27
28
29
سلمان جهانبخش، امید علی اسماعیلی پور، حسین دوماری، محبوبه تاج الدینی (1396) تاثیر پودر گیاه رزماری و سلنیوم برعملکرد، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
30
31
32
33
34
ندا سیستانی ظهر کوه، امید علی اسماعیلی پور، نعمت ضیائی، حسین دوماری (1396) افزودن پودر چای قرمز و سلنیم به جیره جوجه های گوشتی
35
36
37
ملیحه کمالی، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی (1395) مقایسه اثر پودر تره با آنتی بیوتیک بر عملکرد،متابولیتهای خونی و بافت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی
38
39
ابوالقاسم کرمی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1395) اثر صمغ آنغوزه بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
40
ابوالقاسم کرمی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1395) اثرصمغ آنغوزه بر عملکردو برخی فرا سنجه های خونی جوجه های گوشتی
41
مرضیه حسینی، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری، مسلم مقبلی (1395) اثرسطوح مختلف سلنیوم و بتائین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
42
43
شکوفه رئیسی، روح اله میر محمودی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری (1394) اثر سطوح مختلف کوآنزیم Q و ویتامین C بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
44
یاسر منظری توکلی، امید علی اسماعیلی پور، مژگان مظهری، امیر موسائی (1394) اثر تغذیه مرحله ای با سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
45
مهدیه ملایی نژاد، امید علی اسماعیلی پور، روح اله میر محمودی، مژگان مظهری (1394) اثر سطوح مختلف دارچین و پونه کوهی بر عملکرد، پارامترهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی
46
معصومه محمودی، مژگان مظهری، مهدی قریشی، نعمت ضیائی، امید علی اسماعیلی پور (1393) اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد، پارامترهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
47
مرضیه مهرپرور، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، مسعود سامی (1393) اثر سطوح مختلف پودر برگ به لیمو بر عملکرد، پارامترهای خونی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی
48
49
50
51
52
53
حسین سعادت شاد، مژگان مظهری، امید علی اسماعیلی پور، حشمت الله خسروی نیا (1393) اثر سطوح مختلف تیمول و کارواکرول بر عملکرد، پارامترهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درشرایط استرس گرمایی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!