14 خرداد 1399
محمد فاريابي

محمد فاریابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / هیدروژئولوژی
تلفن: 9133494694
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی هیدروژئولوژی (آب های زیرزمینی) ، شهید چمران اهواز ، ایران (1389 - 1394)
  عنوان رساله: بررسی برهمکنش آب زیرزمینی و رودخانه با استفاده از روشهای کیفی
 • کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی (آب های زیرزمینی) ، شهید چمران اهواز ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: ارزیابی کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت باغملک
 • کارشناسی زمین شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی زمین شناسی عمومی و پترولوژی استراتوولکان بیدخوان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کیفیت و آلودگی آب زیزمینی
 • مدل سازی و مدیریت آب زیرزمینی
 • تغییر اقلیم و خشکسالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
محمد فاریابی (1398) تعیین عمق بهینه ی چاه های بهره برداری در آبخوان دشت کاشان مهندسی منابع آب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 41; 101-114
4
5
6
Manouchehr Chitsazan, Mohammad Faryabi, Alireza Zarasvandi (2015) Evaluation of river–aquifer interaction in the north part of Dezful–Andimeshk district, SW of Iran Arabian Journal of Geosciences: 9; 7177–7189
7
محمد فاریابی، نصراله کلانتری، احمد نگارستانی (1389) ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور: 77; 120-115
8
نصراله کلانتری، محمد فاریابی، محمد حسین رحیمی (1386) بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط GIS نشریه زمین شناسی مهندسی: 2; 431-450
مقاله ارائه‌شده
1
نیلوفر میجانی، محمد رضا اختصاصی، محمد فاریابی، سیدزین العابدین حسینی (1398) بررسی روند تغییرات کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت کرمان- باغین سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس، ایران، بیرجند
2
نیلوفر میجانی، محمد رضا اختصاصی، محمد فاریابی، سیدزین العابدین حسینی (1397) تاثیرسازندهای زمین شناسی بر کمیت منابع آب زیرزمینی در دشت کرمان- باغین ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت جامع منابع آب و خاک، ایران، کرمان
3
محمد فاریابی (1397) بررسی واحدهای آب چینه ای آبخوان دشت جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
4
محمد فاریابی (1397) روش های تخمین میزان تغذیه آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
محمد فاریابی (1397) مدل مفهومی توسعه شوری طبیعی در منابع آب زیرزمینی دشت فاریاب، جنوب استان کرمان اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، ایران، بیرجند
6
محمد فاریابی، منوچهر چیت سازان، علیرضا زراسوندی (1397) مدل سازی انتقال نیترات بین آب های سطحی و زیرزمینی، یک مطالعه موردی اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، ایران، بیرجند
7
محمد فاریابی، منوچهر چیت سازان، علیرضا زراسوندی (1397) تخمین تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از معادله بیلان، مدل هیدرولوژیکی WetSpass و برنامه PROGRADE اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب، ایران، بیرجند
8
محمد فاریابی (1396) بررسی روند تغییرات پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی در مجاورت پروژه تغذیه مصنوعی جاشک، استان بوشهر هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
9
محمد فاریابی (1396) احیاء و پاکسازی منابع آب زیرزمینی آلوده، روش ها و محدودیت ها هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
10
محمد فاریابی (1396) مقایسه ژئواساتیستیکی روش های تهیه نقشه های پتانسیومتریک در مجاورت رودخانه ها، مطالعه موردی: آبخوان محدوده آهودشت هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
11
محمد فاریابی، منوچهر چیت سازان (1396) بررسی روش های مطالعه ارتباط هیدرولیکی رودخانه و آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر شرایط ایران چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، ایران، کرمان
12
محمد فاریابی، جابر مظفری زاده (1396) تاثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بوشکان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، ایران، کرمان
13
محمد فاریابی، منوچهر چیت سازان (1395) پهنه بندی پارامترهای هیدورلوژیکی با استفاده از مدل WetSpass، مطالعه موردی: بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
14
محمد فاریابی، منوچهر چیت سازان (1395) تلفیق روش های آماری و مدل سازی معکوس جهت بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیک آبخوان، مطالعه موردی: بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
15
محمد فاریابی، جابر مظفری زاده، روح الله شجاع حیدری (1395) ارزیابی کیفی آبخوان ها با استفاده از روش های آماری چند متغیره، مطالعه موردی: دشت اوان، استان خوزستان دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، کرمان
16
17
سمیرا بیگنه، محمد رضا اختصاصی، محمد فاریابی (1389) بررسی تاثیر خشکسالی بر آبخوان دشت جیرفت با استفاده از شاخص GRI هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته منتخب دانشکده منابع طبیعی (1397 - اکنون)
 • مدیر گروه مهندسی طبیعت دانشگاه جیرفت (1397 - اکنون)
بیشتر