27 فروردین 1403
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سمیه نقوی، عباس میرزایی، محسن عادلی ساردوئی، حسن آزرم (1402) Evaluation of water-energy-food-environment-agricultural economic growth nexus integrated approach to achieve sustainable productio ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 10.1007/s11356-023-29119-y; 1-11
2
هاجر اثنی عشری، محسن عادلی ساردوئی (1402) تعیین بیمه آبیاری کانال های آبرسانی سیستان به منظور استفاده بهینه از آب مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 51; 366-379
3
Aliakbar Barati, Milad Dehghani Pour, Mohsen Adeli_Sardooei (2023) Water crisis in Iran: A system dynamics approach on water, energy, food, land and climate (WEFLC) nexus SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 882; 1-13
4
هادی اسکندری دامنه، حامد اسکندری دامنه، حسن خسروی، میثم چراغی، محسن عادلی ساردوئی (1402) ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره لندست در بازۀ زمانی 1400-1390 (مطالعۀ موردی: شهرستان اصفهان) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 14(50); 86-100
5
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1401) سنجش تمایل کشاورزان دشت جیرفت نسبت به کشت محصولات متناسب با منابع آبی: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل اعتقاد سلامت علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی: 18; 107-127
6
سمیه نقوی، محسن عادلی ساردوئی (1401) تحلیل جداسازی انتشار آلودگی محیط زیستی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران: 10.30495/JEST.2022.61099.5401; 10.30495/JEST.2022.6
7
خلیل کلانتری، علی اسدی، محسن عادلی ساردوئی، سارا مخت (1401) بررسی اثرات احداث سد شیرین دره بر کشاورزان ساکن در اراضی تحت پوشش ایستگاه های پمپاژ حاشیه رودخانه اترک تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: ;
8
علی اسدی، خلیل کلانتری، محسن عادلی ساردوئی، محمد محمدی (1401) بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ی موفقیتِ تعاونی های کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز تعاون و کشاورزی: 15-10.22034/AJCOOP.2022.320016.1756; 1
9
هادی اسکندری دامنه، حامد اسکندری دامنه، میثم چراغی، حسن خسروی، محسن عادلی ساردوئی (1400) تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 74; 614-628
10
Mohsen Adeli_Sardooei, mohammad khodaverdizadeh, Omid Ali Esmaeilipour (2021) Management of date palm leaf waste consumption in animal feeding International Journal of Agricultural Management and Development: 11-4; 254-264
11
هادی اسکندری دامنه، حامد اسکندری دامنه، حسن خسروی، احمد گیلوری، محسن عادلی ساردوئی (1400) پایش اثرات خشکسالی بر شاخص های محیطی حاصل از سنجنده مودیس در بازه زمانی 2019-2001 (مطالعه موردی: مراتع استان اصفهان) مرتع - انجمن مرتعداری ایران: 15; 460-476
12
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1400) پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت و ارتباط آن با الگوی توسعه کشت محصولات باغی مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 11(4); 175-194
13
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1400) شناسایی عوامل موثر بر سطوح تمایل به پذیرش الگوی کشت متناسب با منابع آبی در بین کشاورزان دشت جیرفت تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 10.22059/IJAEDR.2021.313636.668974; 245-255
14
محسن عادلی ساردوئی، علی اسدی، خلیل کلانتری، علی اکبر براتی، حسن خسروی (1399) بررسی تغییرات کاربری اراضی دشت جیرفت در دورۀ حال و آینده (با نگاهی بر تناسب کاربری اراضی کشاورزی) مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران سابق) - دانشگاه تهران: 73; 893-913
15
حسین نوروزی، حامد اسکندری دامنه، رسول لوایی آدریانی، محسن عادلی ساردوئی (1397) بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب نشریه راهبردهای توسعه روستائی: 5; 251-265
16
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1397) تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر مولفه های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت روستا و توسعه - جهاد کشاورزی: شماره 1 بهار 1397; 71-90
17
Mohsen Adeli_Sardooei, mohammad khodaverdizadeh, babollah hayati (2018) کاربرد مدل لاجیت رتبه ای در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات در بین گلخانه داران شهرستان جیرفت علوم و فنون کشتهای گلخانه ای: 3; 107-119
18
حمید شریفی، مینا بداغ آبادی، محسن عادلی ساردوئی، همایون بابایی، جهانگیر کبوتری کتج (1395) تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران مجله تحقیقات دامپزشکی: 71-3; 271-275
19
محسن عادلی ساردوئی، باب الله حیاتی، یداله بدخشان (1394) ارزیابی ضرر مالی بیماری هیداتید در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه های جنوب استان کرمان پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 25)4(; 157-168
20
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) سنجش و ارزیابی معیارهای پایداری در کانونهای اسکان عشایری )مطالعه موردی: کانونهای اسکان عشایری در استانهای فارس و اصفهان مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 32; 55-67
21
محسن عادلی ساردوئی، باب الله حیاتی، حمید شریفی (1394) تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا نشریه راهبردهای توسعه روستائی: 7; 351-364
22
Hamid Sharifi, Mohsen Adeli_Sardooei, mina bodagh abadi, homayoon babaie (2014) Economic Impact of Mastitis in Dairy Cows: Case study of Tehran Province, Iran Iranian Journal of Veterinary Surgery: 9; 39-44
مقاله ارائه‌شده
1
محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند (1401) بررسی میزان دانش مصرف کنندگان شهر جیرفت نسبت محصولات سالم کشاورزی دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
2
محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند (1401) بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک در بین کشاورزان شهرستان جیرفت (مطالعه موردی مزارع سیب زمینی) دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
3
محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند (1401) بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر جیرفت برای محصولات سالم دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
4
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) تحلیلی بر جاذبه ها و دافعه های گردشگری شهرستان جیرفت مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دلفارد اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
فاطمه زارعی، جواد طایی، محسن عادلی ساردوئی (1394) ارزیابی پایداری نظام های زراعی رایج در منطقه جهرم
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!