06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر جاذبه ها و دافعه های گردشگری شهرستان جیرفت مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دلفارد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، اکوتوریسم، مدل Swot، منطقه دلفارد
پژوهشگران امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی

چکیده

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در واقع شناخت توان های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در هر منطقه، به برنامه ریز این امکان را می دهد تا بر اساس وضع موجود و توان های منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند. هدف کلی این تحقیق بررسی جاذبه ها و دافعه های منطقه نمونه گردشگری دلفارد می باشد. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است.. همچنین از مدل برنامه ریزی استراتژیکSWOT برای تحلیل وضعیت موجود و برنامه ریزی توسعه آتی توریسم در این منطقه از شهرستان مورد مطالعه، بهره گرفته شد. منطقه دلفارد شهرستان جیرفت در استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، دارای پتانسیل های فراوان گردشگری به ویژه اکوتوریسم است که تا کنون به دلایل گوناگون از جمله عدم ساماندهی و توانمندسازی این منطقه گردشگری توسط بخش دولتی، عدم ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی مناسب و متعدد برای گردشگران، ایجاد امنیت پایدار در منطقه، استفاده بهینه از این فرصت ها نشده است. علاوه بر این، نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد ساماندهی مکان های گردشگری، نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشند.