06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر جیرفت برای محصولات سالم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تمایل به پرداخت، جیرفت، مصرف محصولات کشاورزی سالم، مدل لاجیت
پژوهشگران محسن عادلی ساردوئی، ناصر برومند

چکیده

اگر چه کشاورزی رایج بر تولید بیشتر با مصرف بیشتر سموم و کودهای شیمیایی تاکید داشته است نتایج مطالعات نشان داده است که این سامانه های تولیدی اثرات منفی جبران ناپذیری بر سلامت انسان و محیط زیست داشته است. راهکار جایگزین تولید محصورات سالم بدون داشتن انگیزه مصرف نزد مصرف کنندگان بی فایده خواهد بود. با توجه به سهم بالای تولیدات کشاورزی در شهرستان جیرفت در این تحقیق تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات سالم مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهر جیرفت به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب صورت پذیرفت. نتایج حاکی از دانش نسبتأ پایین خانوارهای شهر جیرفت نسبت به محصولات سالم بود و همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد، دانش نسبت به محصولات سالم و داشتن کودک خردسال و وجود بیمار مبتلا به بیماری خاص در خانواده بر احتمال پذیرش مبلغ اضافی برای خرید محصول سالم تأثیر مثبت و متغیر بعد خانواد تأثیر منفی و معنی دار دارد.