06 مهر 1402
محسن عادلي ساردوئي

محسن عادلی ساردوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس
تحصیلات: دکترای تخصصی / توسعه کشاورزی
تلفن: 09132492201
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بروز تجمعی؛ گاوداریهای صنعتی؛ ورم پستان
پژوهشگران حمید شریفی، مینا بداغ آبادی، محسن عادلی ساردوئی، همایون بابایی، جهانگیر کبوتری کتج

چکیده

زمینه مطالعه: بیماری ورم پستان یکی از بیماری های مهم و مؤثر صنعت گاو شیری است که بر تولید شیر، باروری حیوان و تولیدات دام تأثیر منفی دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی بروز تجمعی ورم پستان در گاوداری های صنعتی استان تهران انجام گرفته است. روش کار: از بین 679 واحد گاوداری موجود در استان تهران که دستکم دارای 50 رأس گاو بودند، 32 واحد گاوداری به صورت تصادفی انتخاب گردید و با مراجعه به تک تک آن ها، در مجموع 10506 رأس گاو که از یک فروردین تا 29 اسفند سال 1386 زایش داشتند؛ به این مطالعه وارد شدند و در مجموع برای هر گاو، داده های مرتبط با شماره گاو، شکم زایش و رخداد ورم پستان از روی دفتر یا سیستم رایانه ای ثبت اطلاعات گاوداری جمع آوری گردید. نتایج: شمار 3764 گاو مبتلا به ورم پستان شده بودند که بروز تجمعی ورم پستان در این گله ها برابر با 8/35٪ (با فاصله اطمینان 8/36- 9/34) برآورد شد. با افزایش شکم زایش بروز تجمعی افزایش یافت به طوری که بیشترین موارد ابتلا در گاوهای شکم پنجم دیده شد. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان دادند که بروز ورم پستان در گاوداری های منطقه بسیار بالاست که باید راهکارهایی جهت کنترل و کاهش بروز بیماری ارائه نمود.