30 تیر 1403
صالح سنجري

صالح سنجری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سهیلا افرا، ناصر برومند، محمدهادی فرپور، صالح سنجری (1402) بررسی تشکیل و تکامل خاکهای گچی مناطق جیرفت و عنبرآباد، جنوب استان کرمان تحقیقات کاربردی خاک: 11; 43-57
2
صالح سنجری، ناصر برومند، مجتبی مقبلی (1400) بررسی غلظت سرب و کادمیوم در برخی محصولات گلخانه ای و تأثیر آن بر سلامت انسان فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: 23; 95-106
3
صالح سنجری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، سعید برخوری (1400) مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژی خاک های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پلایای جازموریان نشریه آب و خاک: 35; 379-394
4
Saleh Sanjari, mohammad hadi farpour, Majad Mahmoodabadi (2021) Magnetic susceptibility of soils as affected by lithology, geomorphology and climate in Jazmoorian Watershed, central Iran GEOSCIENCES JOURNAL: 25; 913–903
5
Zahra Moghbeli, Hamidreza Owliaie, Ebrahim Adhami, Mahdi Najafi-Ghiri, Saleh Sanjari (2021) Pedogenesis and spatial distribution of soil magnetic properties along a lithotoposequence in an arid region of Southern Iran CATENA: 198; 1-12
6
صالح سنجری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، سعید برخوری (1399) مقایسه کارایی دو سامانه رده بندی آمریکایی و طبقه بندی جهانی در گروه بندی خاک های با شرایط اقلیمی متفاوت در استان کرمان مجله مهندسی زراعی: 43; 479-493
7
صالح سنجری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، سعید برخوری (1399) مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده بندی خاک های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: 34; 1081-1091
8
زهرا مقبلی، حمیدرضا اولیائی، صالح سنجری، ابراهیم ادهمی (1398) مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمیننما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان نشریه آب و خاک: 33; 333-347
9
الهام افضلی مقدم، ناصر برومند، وحیدرضا جلالی، صالح سنجری (1396) ارزیابی اثر کاربری اراضی و برخی ویژگیهای خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع نشریه آب و خاک: 31; 1302-1312
10
سعیده حاجب، ناصر برومند، صالح سنجری (1395) اثر مصرف کود فسفری در خاکهای آهکی با مقادیر متفاوت فسفر بومی بر عملکرد و جذب عناصر کممصرف گیاه خیار علوم و فنون کشتهای گلخانه ای: هفتم شماره بیست و هشتم; 1-10
11
ناصر برومند، صالح سنجری (1395) مطالعه کانیشناسی رسی خاکهای واقع بر سطوح مختلف ژئومرفیک در منطقه جبالبارز جیرفت نشریه آب و خاک: سی شماره 4; 1130-1141
12
صالح سنجری (1395) بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم مدیریت اراضی: 4(1); 21-31
13
Hosein bibak, Saleh Sanjari, mohammadreza mohammadisardo (2015) Investigating the amount of Cadmium and Lead in Edible Vegetables such as; Leek, Parsley, Dill, Coriander and Fenugreek Cultivated in Jiroft Area ADVANCES IN BIORESEARCH: 7 (1); 13-17
14
15
صالح سنجری، ناصر برومند (1393) مطالعه کانی شناسی رسی خاک های واقع بر سطوح مختلف ژئومرفیک در منطقه ی ساردوئیه- جیرفت پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب: 28; 209-219
16
قباد جلالی، محمدمهدی طرانی، ناصر برومند، صالح سنجری (1392) مقایسه روش های زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی عناصر غذایی در شرق استان مازندران پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب: 27; 195-204
17
صالح سنجری، ناصر برومند (1392) پایش تغییرات کاربری/پوشش اراضی در سه دهۀ گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعۀ موردی: منطقۀ زرند استان کرمان) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 1; 57-67
18
صالح سنجری، محمدهادی فرپور، عیسی اسفندیارپور، مصطفی کریمیان اقبال (1390) مقایسه ی میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های قدیمی و عهد حاضر در منطقه‎ی جیرفت علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشگاه صنعتی اصفهان: 15; 173-185
19
صالح سنجری، محمدهادی فرپور، مصطفی کریمیان اقبال، عیسی اسفندیارپور (1390) نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت نشریه آب و خاک: 25; 411-425
مقاله ارائه‌شده
1
احسان امیری هنزا، فریده عباس زاده افشار، جواد زمانی، صالح سنجری (1401) بررسی برخی ویژگی های شیمیایی خاک تحت تأثیر کاربری های مختلف دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
2
مهشاد خسروی، صالح سنجری، فریده عباس زاده افشار، شمس اله ایوبی (1401) بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های منطقه باغعلیشیر-جیرفت دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
3
4
صالح سنجری (1400) بررسی تأثیر تاج پسته وحشی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژی خاک ها در منطقه جبالبارز-جیرفت بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی، ایران، دامغان
5
صالح سنجری (1400) مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و ژئومورفولوژی در منطقه زهکلوت، استان کرمان بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی، ایران، دامغان
6
زینب نجفی، ناصر برومند، صالح سنجری، راضیه رضوی پاریزی (1395) جذب منگنز توسط گیاه یونجه در خاک های گچی تحت تاثیر کابرد کمپوست و کود مرغی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
سهیلا افرا، ناصر برومند، محمدهادی فرپور، صالح سنجری (1395) نحوه تشکیل و طبقه بندی خاکهای گچی منطقه جیرفت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
8
سهیلا افرا، ناصر برومند، محمدهادی فرپور، صالح سنجری (1395) مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
9
صالح سنجری (1395) تأثیر کاربری اراضی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای منطقه جبالبارز جیرفت پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی چایدار، ایران، تهران
10
صالح سنجری (1395) تأثیر کاربری اراضی بر خصوصیات میکرومرفولوژی خاکهای منطقه جبالبارز جیرفت پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی چایدار، ایران، تهران
11
صالح سنجری، ناصر برومند، مجتبی مقبلی (1395) بررسی تاثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی چایدار، ایران، تهران
12
زینب نجفی، ناصر برومند، صالح سنجری، راضیه رضوی پاریزی (1394) بررسی تاثیر کود مرغی بر واجذب روی در خاک های گچی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
13
مریم دهقانی، ناصر برومند، صالح سنجری، مهرانگیز جوکار (1394) بررسی تاثیر تنش شوری دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر صفات جوانه زنی گیاه بامیه چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
14
صالح سنجری، سعید برخوری، صادق دلفاردی (1392) نقشه شوری sar, ph آب چاه های دشت جوبار جنوب ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
15
صالح سنجری، سعید برخوری (1392) مطالعه کانی شناسی رسی خاک های منطقه ساردوئیه جیرفت دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، ایران، 2
16
سعید برخوری، صالح سنجری (1392) تهیه نقش شوری واکنش خاک و Sar خاک های بخشی از اراضی جازموریان دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، ایران، 2
17
Saleh Sanjari, Saeed Barkhorimehni (2013) study clay mineralogy of soils , کرمان, 0
18
سعید برخوری، صالح سنجری (1392) mapiping salinity ph, and sodium adsorption ratio of the soil.. دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
احسان امیری هنزا، جواد زمانی، فریده عباس زاده افشار، صالح سنجری، آناماریا کاستریانو (1401) بررسی پراکنش مکانی برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک در کاربری اراضی مختلف
2
سهیلا افرا، ناصر برومند، محمدهادی فرپور، صالح سنجری (1395) تشکیل، طبقه بندی، میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاک های گچی منطقه جیرفت
3
4
5
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!