06 خرداد 1401

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن: 09131968494
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
هاجر اثنی عشری، جواد شهرکی، احمد اکبری (1397) تعیین الگوی بهینه بهره برداری صنعت مرغداری با تأکید بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی در استان کرمان علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: شماره 118; 111-124
2
نظر دهمرده، هاجر اثنی عشری (1394) تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه: شماره 91; 189-210
3
علی رییس پور، هاجر اثنی عشری، حسین مهرابی بشرآبادی (1394) بررسی تأثیر تکانه پولی برقیمت سکه طلا در ایران فصلنامه برنامه ریزی و بودجه: شماره2; 103-116
4
هاجر اثنی عشری، مهدیه مسنن مظفری (1394) برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) نشریه راهبردهای توسعه روستائی: شماره1; 17-25
5
مصیب پهلوانی، هاجر اثنی عشری، علی سردارشهرکی (1392) بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ برانتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL اقتصاد انرژی ایران - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی: شماره 7; 1-15
6
غلامرضا محمدپور، رسول بخشی دستجردی، سمیه جعفری، هاجر اثنی عشری (1392) بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران تحقیقات اقتصادی: شماره2; 201-224
7
زهرا نصراللهی، سمیه جعفری، غلامرضا محمدپور، هاجر اثنی عشری (1392) آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور اقتصاد پولی - مالی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی - با همکاری انجمن بازرگانی: شماره5; 211-232
8
داوود دانش جعفری، علی سردارشهرکی، هاجر اثنی عشری، یحیی حاتمی (1392) تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران سیاستهای راهبردی و کلان - کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی ترویجی: شماره یک; 146-162
9
سید عبدالمجید جلایی، محمدرضا پاکروان، امید گیلان پور، هاجر اثنی عشری، حسین مهرابی بشرآبادی (1389) پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد مدلهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی اقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی: شماره 72; 115-138
10
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی، مهدیه مسنن مظفری (1389) بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: شماره5; 105-114
11
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی (1388) تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)- دانشگاه تربیت مدرس: دوره 9 شماره3; 139-149
12
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی، حسن عاقل (1387) پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: شماره1; 31-43
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!