05 خرداد 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مجتبی عباسیان، هاجر اثنی عشری، روناک خدارحمی (1402) درک اثرات اقتصادی بالاآمدن سطح آب دریا بر رشد گردشگری در خاورمیانه اقیانوس شناسی - مرکز ملی اقیانوس شناسی - با همکاری انجمن علوم و فنون دریایی ایران: 14; 106-114
2
hajar esnaashari, narges ganjali, ali sardarshahraki (2024) Modeling the effects of changes made in Sistan's water resources system using WEAP Journal of Applied Research in Water and Wastewater: ;
3
هاجر اثنی عشری، محسن عادلی ساردوئی (1402) تعیین بیمه آبیاری کانال های آبرسانی سیستان به منظور استفاده بهینه از آب مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 51; 366-379
4
ali sardarshahraki, Thomas Panagopoulos, hajar esnaashari, Ommolbanin Bazrafshan (2023) Relationship between Indigenous Knowledge Development in Agriculture and the Sustainability ofWater Resources Sustainability: 15; 17
5
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1401) تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: روش معادلات ساختاری محیط شناسی دانشگاه تهران: دوره48 شماره4; 497-512
6
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری، ندا بنی اسدی (1401) تحلیل نابرابری اقتصادی،پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو همکاری اقتصادی مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 49; 369-382
7
هاجر اثنی عشری، جواد شهرکی، احمد اکبری (1397) تعیین الگوی بهینه بهره برداری صنعت مرغداری با تأکید بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی در استان کرمان علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی: شماره 118; 111-124
8
نظر دهمرده، هاجر اثنی عشری (1394) تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه: شماره 91; 189-210
9
علی رییس پور، هاجر اثنی عشری، حسین مهرابی بشرآبادی (1394) بررسی تأثیر تکانه پولی برقیمت سکه طلا در ایران فصلنامه برنامه ریزی و بودجه: شماره2; 103-116
10
هاجر اثنی عشری، مهدیه مسنن مظفری (1394) برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) نشریه راهبردهای توسعه روستائی: شماره1; 17-25
11
مصیب پهلوانی، هاجر اثنی عشری، علی سردارشهرکی (1392) بررسی رابطه بلندمدت مصرف زغال سنگ برانتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از تکنیک ARDL اقتصاد انرژی ایران - دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی: شماره 7; 1-15
12
غلامرضا محمدپور، رسول بخشی دستجردی، سمیه جعفری، هاجر اثنی عشری (1392) بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران تحقیقات اقتصادی: شماره2; 201-224
13
زهرا نصراللهی، سمیه جعفری، غلامرضا محمدپور، هاجر اثنی عشری (1392) آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور اقتصاد پولی - مالی (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی - با همکاری انجمن بازرگانی: شماره5; 211-232
14
داوود دانش جعفری، علی سردارشهرکی، هاجر اثنی عشری، یحیی حاتمی (1392) تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران سیاستهای راهبردی و کلان - کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی ترویجی: شماره یک; 146-162
15
سید عبدالمجید جلایی، محمدرضا پاکروان، امید گیلان پور، هاجر اثنی عشری، حسین مهرابی بشرآبادی (1389) پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد مدلهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی اقتصاد کشاورزی و توسعه - وزارت جهاد کشاورزی: شماره 72; 115-138
16
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی، مهدیه مسنن مظفری (1389) بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: شماره5; 105-114
17
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی (1388) تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق)- دانشگاه تربیت مدرس: دوره 9 شماره3; 139-149
18
هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی، حسن عاقل (1387) پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: شماره1; 31-43
مقاله ارائه‌شده
1
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1402) اقدامات کشاورزی پایدار در کشت گیاهان دارویی و معطر دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
2
هاجر اثنی عشری (1402) نقش توسعه کشت گیاهان دارویی از طریق توانمندسازی کارآفرینان دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
3
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1402) بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در ایران و نقش آن در کارآفرینی دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
4
هاجر اثنی عشری، مژگان مظهری (1401) برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیلSWOT در راستای توسعه صنعت مرغ گوشتی دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
5
هاجر اثنی عشری (1401) نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی پسته کاران شهر کرمان) دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
6
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1401) بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار اولین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، ایران، ساری
7
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1401) تاثیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی صادرکنندگان خرما در استان کرمان) اولین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، ایران، ساری
8
هاجر اثنی عشری (1401) نقش استقرار بودجه بر مدیریت پسماند و ضایعات محصولات کشاورزی( مطالعه موردی محصولات زراعی و باغی بخش ماهان) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند، ایران، اردبیل
9
هاجر اثنی عشری (1401) تاثیر مدیریت پسماند بر روش های تامین مالی (مطالعه موردی شهرداری شهر کرمان) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، ایران، تهران
10
هاجر اثنی عشری (1400) نقش مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب مزیت رقابتی پایدار در شرکت های صنعتی شهر کرمان اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها، ایران، بیرجند
11
هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی (1400) تاثیر نوآوری سبز بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان بانک سپه شهر کرمان اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها، ایران، بیرجند
12
سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری (1400) اقتصاد سبز و بررسی وضعیت انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی ایران اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم: تجارب، چالش ها و راهکارها، ایران، بیرجند
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!