05 خرداد 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بهره وری عامل های تولید تجارت خارجی مدل ARDL بخش کشاورزی
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی، مهدیه مسنن مظفری

چکیده

با توجه به گرایش موجود در گسترش تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران، این مقاله به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین تجارت خارجی کشاورزی و بهره وری عامل های تولید در این بخش وجود دارد. به این منظور با استفاده از داده های سال های87-1358 و استفاده ار مدل ARDL این رابطه برآورد شد. نتایج نشان داد که تجارت خارجی در کوتاه و بلند مدت بر بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، کاهش محدودیت های بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی توصیه شده است.