30 تیر 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نابرابری اقتصادی،پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو همکاری اقتصادی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کمیابی آب ، رشد اقتصادی، تحلیل QESW.
پژوهشگران سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری، ندا بنی اسدی

چکیده

باتوجه به اهمیت کمیابی آب، هدف ازانجام این پژوهش، استفاده از مدل اقتصادسنجی برای تعیین سهم نابرابری اقتصادی، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی میباشد. از نظر مقایسه کشورها بر اساس ضریب )QESW ( پایداری و مصرف آب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی و کارایی استفاده از آب در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات،کشور آذربایجان با بالاترین ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش صنعت، جزء کشورهای با ضریب بالای کارایی استفاده از آب در بخش صنعت است. همچنین، در حالیکه در کشور افغانستان ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش کشاورزی بالا بوده، این کشور از منظر ضریب کارایی استفاده از آب در بخش کشاورزی افغانستان، جزء کشورهای با ضریب بالا بوده است. کشور آذربایجان با بالاترین ضریب ارزش افزوده به تولیدناخالص داخلی در بخش خدمات، جزء کشورهای با ضریب بالای کارایی استفاده از آب در بخش خدمات بوده است. بنابر آنچه ذکر شد، با استفاده از تحلیل نابرابری اقتصادی، پایداری و مصرف آب در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، سیاستگزاران در خصوص کمیابی و بحران آب میتوانند راهکارهایی جهت مدیریت بهتر منابع آب اتخاذ نمایند.