27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: روش معادلات ساختاری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتار خانوارها، معادلات ساختاری.
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی

چکیده

افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم در آلودگی هوا نقش دارند. بنابراین مسأله کنترل آلودگی علاوه بر اینکه یک مسئولیت سازمانی و دولتی است، مشارکت افراد نیز در این امر می تواند قابل توجه باشد. این مطالعه به بررسی تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان پرداخت که برای بررسی آلودگی ها، وسایل نقلیه، کاهش مصرف برق، ایجاد فضای سبز و استفاده مجدد از لوازم دورریختنی و بازیافتی و با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفت. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری کلیه خانوارهای ساکن در شهر کرمان است که با توجه به عدم دسترسی به کل خانوارها در این پژوهش از نمونه در دسترس به تعداد 384 خانوار تعیین و گزینـش شـدند. ابزار تحلیل داده ها که در این پژوهش استفاده شده، معادلات ساختاری می باشد. نتایج نشان داد متغیر کنترل رفتاری درک شده محرک اصلی قصد خانوارها برای کاهش آلودگی هوا می باشد و به دنبال آن متغیرهای نگرش، هنجارذهنی، رفتار گذشته بر قصد فردی خانوارها برای کاهش آلودگی هوا تاثیر مستقیمی داشتند. جهت کاهش آلودگی و افزایش سلامتی خانوارها و کاهش آلاینده ها در این شهر استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی،کاشت درخت و افزایش فضای سبز و همکاری دولت جهت کاهش تولید گازهای گلخانه ای پیشنهاد می شود.