14 اسفند 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
nasser aghaabbasi, mohammd javad mehdi zad (2022) Investigating the relationship between energy consumption and economic growth of the industrial sector in Iran Journal of basic and clinical cancer research: 11; Issue 1 S
2
nasser aghaabbasi (2022) attitude of the agricultural role on the quality of farmers in Jiroft Journal of basic and clinical cancer research: 11; Issue 1
3
ناصر آقاعباسی، سمیه نقوی (1400) کاربرد روش تجزیه و تحلیل تمایزی در بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی در اشتغال بخشهای اقتصادی در کشورهای منتخب راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی: شماره 15; 55-66
4
سمیرا بهروزه، لطیف حاجی، ناصر آقاعباسی (1398) عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاههای شهرستان جیرفت تعاون و کشاورزی: 8; 1-26
5
nasser aghaabbasi (2016) reviewing causative and effect relationships of budget deficit money offeing and inflation rate in iran فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری: 46; 153-160
6
nasser aghaabbasi (2016) reviewing the effect of oil shocks on economic growth JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH: 11(10); 992-996
7
8
ناصر آقاعباسی (1386) بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه: 59; 25-41
مقاله ارائه‌شده
1
ناصر آقاعباسی، معصومه زندانی، محمد جواد مهدی زاده (1397) بررسی ارتباط بین ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پایداری بخش کشاورزی شهرستان میناب دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
2
محمد جواد مهدی زاده، ناصر آقاعباسی، صدیقه نژاد صادقی (1397) تخمین تابع تولید محصول گلخانهای توت فرنگی شهرستان جیرفت اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.، ایران، اردبیل
3
امید شریفی، ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده (1397) بررسی ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان به مسئله رعایت آلودگی محیط زیست ( مطالعه موردی: گلخانه داران شهرستان جیرفت) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران، کرمان
4
ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1396) پیش بینی سطح آب های زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، ایران، گیلان
5
ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده (1396) بررسی رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در جوامع روستایی سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، ایران، گیلان
6
محمد جواد مهدی زاده، ناصر آقاعباسی، امید شریفی (1396) بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و تولیدات بخش کشاورزی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری ، حقوق و علوم اجتماعی، ایران، شوشتر
7
ناصر آقاعباسی (1395) بررسی تاثیر جهانی شدن بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی در ایران پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی چایدار، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده، امید شریفی (1397) بررسی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز بر نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران دانشگاه جیرفت
2
ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده (1396) تعین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی گندم کاران شهرستان جیرفت دانشگاه جیرفت
3
ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده (1395) بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!