06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی گندم کاران شهرستان جیرفت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ارزش اقتصادی، آب های زیرزمینی، گندم کاران شهرستان جیرفت
پژوهشگران ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده

چکیده

تعین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی ( مطالعه موردی گندم کاران شهرستان جیرفت