06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیمه دامداران استان کرمان
پژوهشگران ناصر آقاعباسی

چکیده

هدف از این تولید بررسی نقش بیمه در تولید محصولات کشاورزی است