30 تیر 1403

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاههای شهرستان جیرفت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاههای شهرستان جیرفت
پژوهشگران سمیرا بهروزه، لطیف حاجی، ناصر آقاعباسی

چکیده

عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاههای شهرستان جیرفت