آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

هسته پژوهشی/ واحد پژوهشی/ قطب علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشکیل قطب های علمی  
2 آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها  

پژوهشی دانشجویی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی  
2 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
3 فرم پژوهشگر برتر دانشجویی  
4 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی  
5 آیین نامه به کارگیری دستیار پژوهشی  

نشریات علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه نشریات علمی  
2 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR-2020  
3 JCR 2022 ( IF , AIF)  

اخلاق در پژوهش

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی  
2 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
3 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
4 آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی  
5 قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات  
6 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  
7 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی  

ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید ترفیع  
2 فرم درخواست ترفیع پایه سالانه  
3 فرم اعتبارسنجی مقالات  
4 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی- اصلاحیه ماده 53  
5 فرم تاییدیه رویت پذیری  
6 کاربرگ پایه تشویقی  
7 فرم پایه تشویقی  
8 رفع ابهامات دستورالعمل بازنگری ماده 53  

فرصت مطالعاتی و سفرهای پژوهشی اعضای هیأت علمی

 عنواندریافت فایل
1 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
2 آیین نامه و شیوه نامه وزارتی فرصت مطالعاتی  
3 شیوه نامه دوره مشاهده گری اعضای هیات علمی دانشگاه ها  
4 فرم درخواست فرصت مطالعاتی بلند مدت داخلی و خارجی  

انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم داوری تالیف کتاب(برای انتشار)  
3 قرارداد تالیف کتاب  
4 قرارداد ترجمه کتاب  
5 فرم ارزیابی کمیته تخصصی دانشکده  
6 فرم درخواست ترجمه کتاب  
7 اساسنامه انتشارات دانشگاه  

فرم های داوری

 عنواندریافت فایل
1 داوری گزارش نهایی  
2 داوری اصلاحات گزارش نهایی  
3 داوری پروپوزال  
4 فرم ارزیابی کتاب چاپ شده  

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 فرم تمدید طرح  
2 فرم درخواست شرکت در همایش خارج از کشور  
3 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
4 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  
5 فرم درخواست برگزاری کارگاه  
6 فرم برگزاری همایش  
7 فرم شرکت در دوره آموزشی  
8 فرم درخواست خرید لپ تاپ  
9 فرم درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از اعتبار پژوهانه  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
2 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
3 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  
4 فرم پژوهشگر برتر  
5 روال اداری درخواست و همچنین فرم درخواست خرید (از محل گرنت)  
6 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشگاه  
7 آیین نامه همایش های علمی  
8 نقشه جامع علمی کشور  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 دستورالعمل اجرایی تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) مصوب هیأت رئیسه  
4 آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی(ستاپ)  
5 آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
6 شیوه نامه امتیازدهی به طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه  
7 طرح پژوهشی  
8 آیین نامه طرح پژوهشی مصوب هیات رئیسه  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویقی مقاله  
2 فرم تشویقی مقاله قبل از 1402/02/19  
3 جدول امتیازات پژوهشی  
4 نحوه آدرس دهی گروه ها  
5 فرم تشویقی مقاله بعد از 1402/02/19