ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشگاه

شنبه / 05 آذر 1401

ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر عبداله رمضانی قرا

ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

پنجشنبه / 19 آبان 1401

ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

سه‌شنبه / 10 آبان 1401

مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

تقدیر انجمن شیمی ایران از خانم دکتر محبوبه شیرانی

سه‌شنبه / 26 مهر 1401

تقدیر و تشکر از خانم دکتر شیرانی به دلیل همکاری با انجمن شیمی از طریق مدیریت هوشمند وبینارها

ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشگاه

چهارشنبه / 20 مهر 1401

ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی

فهرست نشریات JCR 2021

شنبه / 26 شهریور 1401

فهرست نشریات JCR 2021

بایگانی خبرها