انتشارات دانشگاه

صفحه نخست /انتشارات دانشگاه

در زیر، لیست تمامی کتاب‌های چاپ شده توسط دانشگاه جیرفت آورده شده است:

سفرنامه اولیاء چلبی به ایران عصر صفوی
نویسندگان: علی ابوالقاسمی (نفر اول)، مهدی وزینی افضل (نفر دوم)
ریاضیات عمومی
نویسندگان: حسن برسم (نفر اول)، یامین سیاری (نفر دوم)، سیدمهراب رمضانی (نفر سوم)، یاسین فدایی (نفر چهارم)
سیر مثنوی سرایی در ادب فارسی تا قرن هشتم
نویسنده: مهدی دهرامی (نفر اول)
افزایش بهره وری از طریق تولید سبز: ایجاد تأسیسات سودآور و سازگار با محیط زیست
نویسندگان: ملیحه امینی (نفر اول)، عطیه گودری (نفر دوم)، ریحانه دهقان (نفر سوم)
کرانه های مکرا ن و خلیج فارس
نویسندگان: رضا صحت منش (نفر اول)، رقیه جوادی (نفر دوم)
مدیریت مصرف آب در کشاورزی
نویسندگان: شاپور کوهستانی (نفر اول)، مصطفی گودرزی (نفر دوم)
مدیریت آرزوهای طولانی(طول أمل) از دیدگاه قرآن و احادیث
نویسندگان: مصطفی عباسی مقدم (نفر اول)، سجاد اسحاقی (نفر دوم)
آلبرت کاستگرخان مهندس باشی (گزارش ها، سفرنامه ها و اسناد آلبرت کاستگرخان مهندس راه سازی اتریشی دوره ناصرالدین شاه)
نویسندگان: مهدی وزینی افضل (نفر اول)، علی ابوالقاسمی (نفر دوم)
سیستم‏های قدرت تجدید ساختار یافته- تحلیل بازارهای برق با مدل‏های موازنه‏ای
نویسندگان: ایمان گروهی ساردو (نفر اول)، علی گروهی (نفر دوم)
اگرواکولوژی و راهبردهایی برای تغییر اقلیم
نویسندگان: جواد طایی (نفر اول)، مهرانگیز جوکار (نفر دوم)، ایرج امیری (نفر سوم)
قصّه فرزانگان دیوانه، شرح و ترجمه (عقلاء المجانین)
نویسنده: یوسف اصغری بایقوت (نفر اول)
غرائب الاشعار(تصحیح انتقادی اشعار عربی خاقانی به انضمام شرح و ترجمه)
نویسنده: یوسف اصغری بایقوت (نفر اول)
دستور زبان شعر معاصر(نگاهی زیباشناختی به مقوله های دستور زبان فارسی در شعر معاصر)
نویسنده: مهدی دهرامی (نفر اول)