30 تیر 1403

میثم شهسواری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 09137623224
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میثم شهسواری، سید مهدی موسوی کوهپر (1402) The Deity of Mithra/Mehr and Its Relationship with Sasanian Zoroastrianism: A Look at Some Seals with the Image of Mithrah/Mehr پژوهش های باستان شناسی ایران: ;
2
ندا کمشکی، سعید امیرحاجلو، داوود آقاعلی گل، میثم شهسواری، لیلا فاضل (1400) صنعت تولید سفال زرین فام در ناحیه کرمان؛ گونه شناسی و آنالیز عنصری سفال های زرین فام نمایشگاه و بانک سفال ارگ بم پژوهه باستان سنجی: پژوهۀ باستان سنجی، 1400، 7(1); 1-21
3
Nasir Eskandari, Francois Desset, mojgan shafiee, meysam shahsavari, Salman Anjoomroz, Ali Shahdadi, ali daneshi maskooni, Massimo Vidale, irene caldana (2021) Preliminary Report on the Survey of Hajjiabad- Varamin, a Site of the Konar Sandal Settlement Network (Jiroft, Kerman, Iran) IRAN, the journal of the British Institute of Persian Studies: 10.1080/05786967.2021.1936595; 1-28
4
میثم شهسواری، سعید امیرحاجلو (1399) پژوهشی در چیستی و کارکرد قلعه سلیمان جیرفت مطالعات ایرانی: سال هژدهم، شمارۀ سی و هشتم پاییز و زمستان 1399; 162-133
5
سید محمدامین امامی، میثم شهسواری (1399) محوطۀ کهیروII: شواهدی از فلزگری مس در سرشاخه های هلیل رود در اوایل هزارۀ چهارم پیش از میلاد پژوهه باستان سنجی: سال ششم شماره 2; به صورت آنلاین منتشر
6
نصیر اسکندری، ماسیمو ویداله، علی اکبر مسگر، مژگان شفیعی، میثم شهسواری، علی شهدادی، سلمان انجم روز، اکبر عابدی، فرانسوا دوسه (1399) تمدن جیرفت (براساس متون میخی بینالنهرینی و کشفیات باستانشناختی در محوطههای باستانی ورامین و کنارصندل جیرفت) فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران: 47; 11-29
7
Nasir Eskandari, Francois Desset, Morteza Hessari, meysam shahsavari, Mozhgan Shafiee, Massimo Vidale (2020) A Late 4th to Early 3rd Millennium BC Grave in Hajjiabad-Varamin (Jiroft, South-Eastern Iran); Defining a New Period of the Halil Rud Archaeological Sequence Iranica Antiqua: Volume: 55; 1-48
8
میثم شهسواری، سید مهدی موسوی کوهپر (1398) کرتیر و وضعیت نهاد روحانیت زرتشتی در اوایل دوران ساسانی جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق) - پژوهشگاه علوم انسانی: ;
مقاله ارائه‌شده
1
میثم شهسواری (1400) فصل یکم کاوش تم گاوان جیرفت، میثم شهسواری نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، ایران، جیرفت
2
میثم شهسواری (1400) فصل یکم کاوش در تپۀ باستانی تم گاوان جیرفت نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، ایران، جیرفت
3
فرانسوا دوسه، میثم شهسواری، ماسیمو ویداله (1400) THE MARAEAN TWO-FACED ‘GOD’: NEW INSIGHTS INTO THE ICONOGRAPHIC AND RELIGIOUS LANDSCAPES OF THE HALIL RUD VALLEY CIVILIZATION AND THIRD MILLENNIUM BCE SOUTH-EASTERN IRAN سومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، زابل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مهدی احمدی کوهبنانی، میثم شهسواری، سیدمحمد امین امامی (1402) معدنکاری باستانی در کوهبنان: ردپایی در جهت صنعت تولید توتیا
2
الهام شهریاری سرحدی، نصیر اسکندری، میثم شهسواری (1400) مطالعه و بررسی شیوه های تدفین عصر مفرغ در حوزه فرهنگی هلیل رود
3
زهرا شریفی، رضا صحت منش، میثم شهسواری، حسن سالاری مقدم (1400) بررسی و تحلیل راه های ارتباطی و بازرگانی در گسترش و توسعه شهر قدیم جیرفت در دوران اسلامی
4
سمیه کامرانی، رضا صحت منش، نادر علیدادی سلیمانی، میثم شهسواری (1400) مطالعه سفال های سده های نخست اسلامی به دست آمده از قلعه منوجان
5
6
امین ماهانی، نصیر اسکندری، میثم شهسواری (1399) ساختار شناسی سفال دوره مس سنگی دشت ماهان براساس مطالعات باستان سنجی
7
حدیث کمالی، نصیر اسکندری، میثم شهسواری (1399) طبقه بندی و گونه شناسی سفال دوره ی ورامین حوزه ی هلیل رود
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!