26 مهر 1398
علي شهدادي

علی شهدادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
تلفن: 9173631135
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی شهدادی، یوسف قنبری، الهام سلمانی زاد دلیگانی، علی آذره (1398) پتانسیل سنجی و مکان یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: سال نهم شماره 3; 293-306
2
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1398) تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) مطالعات اجتماعی گردشگری: 13; 53-80
3
علی شهدادی، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی میرزاده کوهشاهی، امید بیون، سید رضا حسینی کهنوج (1398) سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 33; 55-72
4
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1398) تحلیل ظرفیت های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس روستا و توسعه - جهاد کشاورزی: 85; 45-70
5
امین دهقانی، علی شهدادی (1397) بررسی و تحلیل عملکرد دفاتر (ICT) در ارائه خدمات به سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان جیرفت مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 2; 409-423
6
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1394) اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 4; 153-188
7
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1394) اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی: 4; 153-188
8
حسنعلی فرجی سبکبار، سید علی بدری، حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، علی شهدادی (1390) اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: 75; 53-68
9
Ali Shahdadi, Homa Zanjanizadeh Eazazi (2008) Fear of crime among women, causes and consequences (A case study on BandarAbbas, Hormozgan province مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 2; 162-118
10
رضا علی نوروزی، علی شهدادی (1385) درآمدی بر نظریات هابرماس در روش شناسی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: 47; 115-135
مقاله ارائه‌شده
1
2
علی شهدادی، علی اکبر اخوان (1396) تحلیل نقش تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان داراب دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران¡ شاهرود
3
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش جاذبه های تاریخی شهرستان جیرفت در جذب گردشگر دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران¡ جیرفت
4
رضا صحت منش، علی شهدادی، ندا امیر محمودی (1396) جغرافیای اقتصادی جیرفت در قرون نخستین اسلامی(7-1) دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران¡ جیرفت
5
مهدی میرزاده کوهشاهی، علی شهدادی، منا رستمی (1396) قابلیت‏های اکوتوریسم جامعه‏ بنیاد و موانع فراروی توسعه آن در ایران اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران¡ زنجان
6
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش طرح های آبخیزداری در توسعه روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران¡ زنجان
7
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) بررسی تأثیر مخاطرات محیطی بر سکونتگاه های روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران¡ زنجان
8
Ali Shahdadi, marzieyeh rezanajad (2016) Physical factors affecting the citizens’ security feeling in communal spaces (case study: BandarAbbas city) 9th International Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, ITALY, Torino
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی شهدادی، علی آذره (1397) مکان یابی آرامستان مرکزی شهرستان جیرفت با رویکرد آمایش سرزمین دانشگاه جیرفت-طرح به سفارش فرمانداری جیرفت در راستای پاسخگویی به نیازهای شهرستان انجام شده است.
2
Ali Shahdadi, Mehdi mirzadekouhshahi, Saeed Barkhori (2017) THE SOCIO-ECONOMIC BASELINE SURVEY FOR THE PROJECT FOR COMMUNITY-BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT MASTER PLAN OF QESHM ISLAND TOWARD”ECO-ISLAND” IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN JICA-Japan از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه هرمزگان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!