14 خرداد 1399

امان الله سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
تلفن: 09133490603
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امان الله سلیمانی، محمدرضا بی همتا، سیدعلی پیغمبری، رضا معالی امیری (1396) ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در برخی از ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: 23; 166-176
2
vahid rahimi, Mohammad Sadat-Hosseini, Amanollah Soleimani, Nadiya Bahrehmand, heidar meftahizadeh (2011) Assessment of cytological and morphological variation among Iranian native Iris species AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY: 10; 8805-8815
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا امیری قنات سامان، مهدیه امیری نژاد، بهاره پارسامطلق، امان الله سلیمانی (1398) مقایسه تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر میزان روغن و پروتئین دانه و برخی شاخص های رشدی در چهار رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفت شانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، اهواز
2
زهرا امیری قنات سامان، مهدیه امیری نژاد، بهاره پارسامطلق، امان الله سلیمانی (1397) بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد چهار رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
3
محمود تقی زاده، مهدیه امیری نژاد، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر (1397) اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
4
امان الله سلیمانی (1397) ارزیابی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L.) در شرایط گلخانه در جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
ناصر برومند، زهرا دیانت مهارلویی، امان الله سلیمانی (1397) بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به کود سولفات روی در خاک آهکی. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
6
ناصر برومند، زهرا دیانت مهارلویی، امان الله سلیمانی (1397) بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به کود سولفات روی در خاک های سبک بافت. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
7
امان الله سلیمانی، حسین میغانی، ناصر عسکری (1390) بررسی اثر پوشش ها و مالچ های پلاستیکی بر کاهش اثرات سرمازدگی بر خیار ). (Cucumis sativus Lکشت شده در تونل های کوتاه هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
8
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت و نیمه سخت گل کاغذی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
محمود تقی زاده، مهدیه امیری نژاد، امان الله سلیمانی، محمد نادریان فر (1398) اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفت
2
زهرا امیری قنات سامان، مهدیه امیری نژاد، بهاره پارسامطلق، امان الله سلیمانی (1397) ارزیابی تاریخ های کشت تأخیری بر برخی ویژگی های فنولوژیک طول دوره رشد و عملکرد چهار رقم کلزا در منطقه جیرفت
3
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!