آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه

 عنواندریافت فایل
1 فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه  
2 تفاهم نامه دانشگاه با صنعت  
3 فرم درخواست فرصت مطالعاتی  
4 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت  

انتشارات دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 درخواست چاپ کتاب  
2 فرم داوری تالیف کتاب(برای انتشار)  
3 قرارداد تالیف کتاب  
4 قرارداد ترجمه کتاب  
5 فرم ارزیابی کمیته تخصصی دانشکده  
6 فرم درخواست ترجمه کتاب  
7 اساسنامه انتشارات دانشگاه  

فرم های داوری

 عنواندریافت فایل
1 داوری گزارش نهایی  
2 داوری اصلاحات گزارش نهایی  
3 داوری پروپوزال  
4 فرم ارزیابی کتاب چاپ شده  

فرم های درخواست

 عنواندریافت فایل
1 فرم تمدید طرح  
2 فرم درخواست شرکت در همایش خارج از کشور  
3 فرم گزارش پیشرفت کار طرح  
4 فرم هزینه کرد طرح پژوهشی  
5 فرم درخواست برگزاری کارگاه  
6 فرم برگزاری همایش  
7 فرم شرکت در دوره آموزشی  
8 فرم درخواست خرید لپ تاپ  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 برنامه زمان بندی تقاضای فرصت مطالعاتی  
2 آیین نامه ساماندهی و برگزاری همایش  
3 منشور و موازین اخلاق پژوهش  
4 آیین نامه اخلاق در پژوهش  
5 آیین نامه شرکت در همایش بین المللی آزمایشی  
6 فرصت مطالعاتی  
7 اشل فرصت مطالعاتی  
8 مصوبات شورای پژوهشی از 91 تا 96  
9 فرم پژوهشگر برتر  
10 فرم پژوهشگر برتر دانشجویی  
11 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشگاه  
12 آیین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی  
13 روال اداری درخواست و همچنین فرم درخواست خرید (از محل گرنت)  

طرح و اعتبار

 عنواندریافت فایل
1 فرم کارنامه پژوهشی  
2 دستورالعمل تدوین و تنظیم گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی  
3 آیین نامه گرنت(پژوهانه) مصوب هیئت رئیسه  
4 آیین نامه اجرای طرح مصوب هیئت رئیسه  
5 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  
6 کار برگ شماره یک  

مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویقی مقاله  
2 فهرست نشریات ایرانی موجود در JCR -ISI  
3 فرم پاداش مقاله دانشجویان  
4 فهرست نشریات مورد اعتبار اردیبهشت98  
5 مجلات JCR ایرانی (2019) و ضریب تاثیر  
6 جدول امتیازات پژوهشی  
7 فرم تشویقی مقاله  
8 JCR 2019  
9 فهرست scopus  
10 نحوه آدرس دهی گروه ها