ارتقاء مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه

چهارشنبه / 04 خرداد 1401

ارتقاء دو عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری

مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

یکشنبه / 11 اردیبهشت 1401

مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

ارتقاء مرتبه سه عضو هیأت علمی دانشگاه

پنجشنبه / 08 اردیبهشت 1401

ارتقاء سه عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مقاله پر استناد در نشریه REVIEWS IN AQUACULTURE

یکشنبه / 21 فروردین 1401

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مقاله پر استناد در نشریه REVIEWS IN AQUACULTURE

برگزاری نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی

چهارشنبه / 18 اسفند 1400

برگزاری نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی در نشریات Q1

دوشنبه / 04 بهمن 1400

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی در نشریات Q1

بایگانی خبرها