مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

یکشنبه / 09 مرداد 1401

مقالات منتشر شده اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات علمی (سال 2022)

برگزاری کارگاه علم سنجی

شنبه / 04 تیر 1401

کارگاه "تشریح شاخص های علم سنجی" برای اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد.

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

شنبه / 04 تیر 1401

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

ارتقاء مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه

چهارشنبه / 18 خرداد 1401

ارتقاء دو عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری

ارتقاء مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه

چهارشنبه / 04 خرداد 1401

ارتقاء دو عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به مرتبه دانشیاری

بایگانی خبرها