وارد کردن رزومه قبل از استخدام

سه‌شنبه / 23 خرداد 1396

نظر به اینکه قابلیت تازه ای به سامانه پژوهشی اضافه شده است، اعضایی که تمایل داشته باشند می توانند مقالات پژوهشی خود را از قبل از استخدام نیز در سامانه وارد نمایند.

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

شنبه / 23 بهمن 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاهده کنند.

بایگانی خبرها