مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در سال 2021 تا پایان ماه نوامبر

سه‌شنبه / 09 آذر 1400

مقالات منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت در مجلات با نمایه ISI(JCR) در سال 2021 تا پایان ماه یازدهم (نوامبر)

برگزاری دومین همایش توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

جمعه / 05 آذر 1400

دومین همایش توسعه در علوم و صنایع شیمیایی در دانشگاه جیرفت برگزار شد.

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اعظم خسروی مشیزی

چهارشنبه / 03 آذر 1400

ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اعظم خسروی مشیزی

برگزاری اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی

پنجشنبه / 20 آبان 1400

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی در تاریخ 19 الی 20 آبان 1400 در دانشگاه جیرفت برگزار شد.

برگزاری اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی

پنجشنبه / 13 آبان 1400

اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی در تاریخ 13 آبان 1400 در دانشگاه جیرفت برگزار شد.

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی شهدادی

جمعه / 07 آبان 1400

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی شهدادی

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر ایمان گروهی ساردو

چهارشنبه / 05 آبان 1400

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر ایمان گروهی ساردو

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک

یکشنبه / 12 اردیبهشت 1400

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مکانیک

بایگانی خبرها