چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی در نشریات Q1

دوشنبه / 04 بهمن 1400

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی در نشریات Q1

مقالات منتشر شده اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در سال 2021

شنبه / 11 دی 1400

مقالات منتشر شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت در نشریات معتبر بین المللی دارای نمایه ISI در سال 2021

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه

چهارشنبه / 01 دی 1400

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه

انتخاب کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به عنوان کتاب قابل تقدیر استان

چهارشنبه / 01 دی 1400

انتخاب کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت به عنوان کتاب قابل تقدیر استان

بایگانی خبرها