نادیا بهره مند

صفحه نخست /نادیا بهره مند
نام و نام خانوادگی نادیا بهره مند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی
تحصیلات فوق لیسانس / علوم باغبانی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تولید و فرآوری محصولات زرعی و باغی 7 (1396) 15-28
2 فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی (1395)