بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری مراسم هفته پژوهش

برگزاری مراسم هفته پژوهش

یکشنبه / 26 آذر 1396

به اطلاع اعضای هیئت علمی و  پژوهشگران دانشگاه جیرفت می رساند مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه روز یکشنبه مورخ 3/10/96 ساعت 12/30 برگزار می گردد.  
بایگانی خبرها