بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان تجلیل از پژوهشگران ...

فراخوان تجلیل از پژوهشگران برتر دانشجویی

شنبه / 25 آذر 1396

به منظور تجلیل از دانشجویان پژوهشگر دانشگاه جیرفت، به اطلاع می رساند متقاضیان دانشجویی با تکمیل فرم مربوطه که در اختیار مدیر گروه قرار گرفته و انضمام مستندات پژوهشی خود و با توجه به ضوابط زیر تا روز چهارشنبه مورخ 28/9/96 از طریق مدیر گروه خود اقدام نمایند.

الف) از هر دانشکده دو نفر در مقطع کارشناسی و  دو نفر کارشناسی ارشد

ب) بازده زمانی پژوهشی  95/9/1 تا 96/9/
بایگانی خبرها