بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 توسط عضو هیئت ...

چاپ مقاله Q1 توسط عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت در ماه گذشته

چهارشنبه / 03 آبان 1396

در ماه گذشته یکی از اعضای هیئت دانشگاه جیرفت موفق شد مقاله خود را در نشریه‌ای با کیفیت Q1 منتشر سازد. این مقاله با عنوان Kinetic evaluation and process analysis of COD and nitrogen removal in UAASB bioreactor توسط خانم دکتر ملیحه امینی و همکاران نگاشته و در نشریه  Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineering منتشر شده است.  JRK این نشریه براساس پایگاه آی اس آی از نظر کیفی در حوزه خود 89/0 است.

بایگانی خبرها