بدنه خبر

صفحه نخست /قابل توجه اعضای مامور به تحصیل

قابل توجه اعضای مامور به تحصیل

پنجشنبه / 10 اسفند 1396

به اطلاع کلیه اعضای هیئت علمی مامور به تحصیل و مامور به دانشگاه های دیگر میرساند جهت تخصیص و برخورداری از پژوهانه، فعالیتهای پژوهشی خود را در موعد مقرر(تا هجدهم فروردین 1397) در سامانه بارگذاری نمایند. قابل ذکر است فعالیتهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود مشمول پژوهانه نخواهد بود.
بایگانی خبرها