بدنه خبر

صفحه نخست /یکسان سازی و merge کردن ...

یکسان سازی و merge کردن پروفایل در اسکوپوس

دوشنبه / 18 دی 1396

یکسان‌سازی(merge) کردن پروفایل در اسکوپوس

ارائه و تثبیت شاخص‌های دقیق هر پژوهشگری نقش موثری در ارتقای جایگاه وی در سطح کشور و جهان دارد. یکی از مهمترین و رایج ترین پایگاه هایی که این شاخص ها را ارائه می‌دهد پایگاه اسکوپوس است. از آنجا که در این پایگاه ممکن است اسم محققی به چند صورت وارد شده باشد، هنگام بررسی شاخص های علمی آن محقق، نتایج ضعیف و کمتر از جایگاه واقعی آن فرد نشان داده می شود از همین روی باید پروفایل شخص یکسان سازی یا به اصطلاح (merge) شود و اگر به عنوان مثال ده مقاله منتشر کرده باشد ممکن است به علت اشتباه در ثبت اسم یا به صورت رایج تر به دلیل اختلاف در فرمت نوشتن اسم و فامیل در دو یا چند پروفایل مختلف، پراکنده شده باشد و جایگاه محقق مشخص نگردد. چنانکه اعضا متمایل باشند این مشکل را رفع نمایند از طریق سامانه، به بخش آیین نامه ها مراجعه  و در بخش سایر، فایل شیوه merge  کردن را دانلود کنند و در صورت مشکل، با مدیریت پژوهشی مکاتبه نمایند.


بایگانی خبرها