بدنه خبر

صفحه نخست /رشد تولید علم در دانشگاه ...

رشد تولید علم در دانشگاه جیرفت براساس گزارش پایگاه اسکوپوس

سه‌شنبه / 05 دی 1396

براساس آمار پایگاه اسکوپوس دانشگاه جیرفت در تولید علم روند رو به رشدی داشته است. براساس این گزارش در طی سال‌های 2010 تا 2017 آمار سالیانه مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت از دو مقاله در سال به سی و هفت مقاله رسیده است. طی این محدوده زمانی در مجموع 148 مقاله با وابستگی سازمانی(افیلیشن) دانشگاه جیرفت در این پایگاه نمایه شده است. براساس این آمار، سال 2017 نسبت به سال 2016 رشد تولید علم این دانشگاه تقریبا 15 درصد افزایش داشته است. 


 
بایگانی خبرها