بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب

دوشنبه / 30 بهمن 1402

 


مقاله جناب آقای دکتر محمدرضا مددی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب و همکاران درمجله Nature communications  با IF=16.70 و JRK= 0.925  منتشر شد این مقاله با عنوان:

An artificial intelligence-based model for optimal conjunctive operation of surface and groundwater resources

 در این مجله چاپ شده است

 مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض می‌نماید

بایگانی خبرها