بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله توسط عضو هیات علمی ...

چاپ مقاله توسط عضو هیات علمی دانشگاه در مجله معتبر Scince

یکشنبه / 07 آبان 1402


با عرض تبریک فراوان خدمت جناب آقای دکتر علیرضا محمدی عضو هیات علمی گروه محیط زیست بابت چاپ مقاله در مجله معتبر science

جناب آقای دکتر علیرضا محمدی عضو هیات علمی گروه محیط زیست  در قالب انجام پژوهشی در مورد مسیر انقراض یوز پلنگ های آسیایی  و با همکاری محققینی از دانشگاه های معتبر بین المللی موفق به چاپ نتایج این تحقیق در مجله معتبر scienceIsnn:1095-9203 با ضریب تاثیر IF 56.9 شدند. این موفقیت ارزنده را خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم مقاله مذکور را می‌توان در لینک زیر مشاهده نمود:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk7900

 


بایگانی خبرها