بدنه خبر

صفحه نخست /درج چارک نشریات در سامانه

درج چارک نشریات در سامانه

چهارشنبه / 29 آذر 1396

به اطلاع اعضا و رؤسای همه شوراهای پژوهشی(گروه ها و دانشکده ها و دانشگاه) می رساند به منظور تسهیل و دقت در امتیازدهی مقالات jcr رتبه بندی نشریات(Q) در توضیحات هر نشریه افزوده شد.برای مشاهده Q هر نشریه روی جزییات بیشتر کلیک کنید و در جدول پایین صفحه رتبه نشریه بر اساس عددی از یک تا چهار تعیین شده که گواه Q آن نشریه است. بدیهی است دیگر نیاز به مراجعه به فایل رتبه بندی نشریات به منظور تعیین امتیاز نیست.  قابل ذکر است به منظور دقت بیشتررتبه بندی سال 2015 و 2016 هر دو درج شده است که برحسب سال چاپ کیوی مربوطه اعمال می شود.
مدیریت پژوهشی 
بایگانی خبرها