02 مهر 1399

حمیدرضا دربیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 9133518783
دانشکده: دانشکده علوم پایه

علایق پژوهشی

  • جبر و گرافهای وابسته به ساختارهای جبری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
hamidreza dorbidi, Saeid Alikhani (2020) A GRAPH WHICH RECOGNIZES IDEMPOTENTS OF A COMMUTATIVE RING Journal of Algebraic System - دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها: Vol 7 no 2; 143-154
2
hamidreza dorbidi (2019) On a conjecture about the commuting graphs of finite matrix rings FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS: 56; 93-96
3
hamidreza dorbidi (2017) SOME CLASSES OF WEAKLY PRIME CENTER RINGS Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک - جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس: ;
4
hamidreza dorbidi (2017) Some remarks on almost uniserial rings and modules Journal of Algebraic System - دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری دانشگاه ها: Vol 5-No 1; 65-72
5
hamidreza dorbidi (2017) A NOTE ON THE ORDER GRAPH OF A GROUP Algebraic Structures and Their Applications: Vol 3-No 1; 17-24
6
hamidreza dorbidi (2016) A NOTE ON THE COPRIME GRAPH OF A GROUP International Journal of Group Theoryنظریه گروهها دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر: Vol. 5-No.4; 17-22
7
hamidreza dorbidi, RAOUFEH MANAVIYAT (2016) SOME RESULTS ON THE COMAXIMAL IDEAL GRAPH OF A COMMUTATIVE RING Transactions on Combinatoricsدانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر: Vol. 5-No. 4; 9-20
8
hamidreza dorbidi, RAOUFEH MANAVIYAT, Saeed Mirvakili (2016) Some Properties of the Idempotent Graph of a Ring Mediterranean Journal of Mathematics: August 2016, Volume 13, Issue 4; 1419–1427
9
hamidreza dorbidi, Reza Fallah-Moghaddam, Mohammad Mahdavi-Hezavehi (2014) Existence of Nonabelian Free Subgroups in the Maximal Subgroups of GLn(D) ALGEBRA COLLOQUIUM: 21(3); 483-496
10
Alireza Abdollahi, Saieed Akbari, hamidreza dorbidi, Hamid Shahverdi (2013) Commutativity Pattern of Finite Non-Abelian p-Groups Determine Their Orders COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: 41(2); 451-461
11
hamidreza dorbidi, Mohammad Mahdavi-Hezavehi (2012) FRATTINI SUBGROUP OF THE UNIT GROUP OF CENTRAL SIMPLE ALGEBRAS JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS: 11(3); 1-8
12
hamidreza dorbidi, Reza Fallah-Moghaddam, Mohammad Mahdavi-Hezavehi (2011) SOLUBLE MAXIMAL SUBGROUPS IN GLn(D) JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS: 10(6); 1371-1382
13
hamidreza dorbidi (2008) A Note on Periodic Rings ALGEBRA COLLOQUIUM: 15(2); 199-206
مقاله ارائه‌شده
1
hamidreza dorbidi (2019) Some results about m(G) =|G'|+|Z(G)/|G| 11th Iranian group theory conference, iran, yazd
2
hamidreza dorbidi (2019) When x^2 = a^2 implies x = +-a International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science, iran, yazd
3
hamidreza dorbidi (2019) A Height like function for commutative rings International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science, iran, yazd
4
hamidreza dorbidi (2018) A numerical invariant for finite groups 10th Iranian group theory conference, iran, tehran
5
hamidreza dorbidi (2018) Finite compressed zero divisor graphs and Goldie rings دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری, iran, yazd
6
hamidreza dorbidi (2018) Independent sets in the coprime graph of a group دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری, iran, yazd
7
hamidreza dorbidi (2017) A class of fields whose commuting graph of full matrix rings has diameter four 48-th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Hamedan
8
hamidreza dorbidi (2017) A class of division rings which have maximal subrings 48-th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Hamedan
9
hamidreza dorbidi (2017) Some results on the automorphism group of a finite topological space The 9th Seminar on Geometry and Topology, Iran, Maragheh
10
hamidreza dorbidi (2017) A result on the integral extension of rings of continuous functions The 9th Seminar on Geometry and Topology, Iran, Maragheh
11
hamidreza dorbidi (2017) Maximal subgroups in quaternion division algebras over Euclidean fields 9th Iranian Group Theory Conference, Iran, Kashan
12
hamidreza dorbidi (2017) Some results on the minimum index of subgroups of a finite group 9th Iranian Group Theory Conference, Iran, Kashan
13
hamidreza dorbidi (2016) Strongly Affine Schemes 47th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Tehran
14
hamidreza dorbidi (2015) A Note on the annihilating ideal graph of commutative rings 8th Conference and workshop on algebraic combinatorics and graph theory, Iran, Qazvin
15
hamidreza dorbidi (2015) Some remarks on the idempotent graph and direct summand graph 8th Conference and workshop on algebraic combinatorics and graph theory, Iran, Qazvin
16
hamidreza dorbidi, Zahra Abyar (2015) A note on the graph of equivalence classes of zero divisors of a ring 46th annual Iraticsnian mathematics conference, Iran, yazd
17
hamidreza dorbidi (2015) Domination number of the order graph of a group 46th annual Iraticsnian mathematics conference, Iran, yazd
18
hamidreza dorbidi, Saeed Mirvakili (2015) Domination number of non-commuting graph The 7th Conference and Workshop on Mathematical Chemistry, Iran, Saveh
19
hamidreza dorbidi (2014) The Groups with few end vertices in their coprime graphs The First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications, Iran, Kashan
20
hamidreza dorbidi (2014) The relation between chromatic number of non-commuting graph and the structure of G/Z(G) The First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications, Iran, Kashan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
حمیدرضا دربیدی (1395) مطالعه گراف متباین گروهها(کد طرح:9-94-3812) دانشگاه جیرفت
3
حمیدرضا دربیدی (1394) مطالعه گراف خودتوان حلقه ها دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

    عكس