14 خرداد 1399

صادق دلفاردی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / آبخیزداری
تلفن: 9136392515
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
منوره سیدی، صادق دلفاردی (1395) واسنجی روشهای مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی با استفاده از داده های ایستگاه های همدیدی جیرفت و کهنوج نیوار - سازمان هواشناسی کشور: شماره 95-94; -
2
امیررضا کشتکار، شیرین محمد خان، رقیه هوشمندی، صادق دلفاردی (1395) اولویت بندی گزینه های مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای) علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: ;
مقاله ارائه‌شده
1
صادق دلفاردی (1395) بررسی تیپ ها و رخساره های ژئو مورفولوژی و علل تغییرات ژئومورفولوژی حوزه آبخیز فراش ساردوئیه چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
2
صالح سنجری، سعید برخوری، صادق دلفاردی (1392) نقشه شوری sar, ph آب چاه های دشت جوبار جنوب ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!