علی ابوالقاسمی

صفحه نخست /علی ابوالقاسمی
نام و نام خانوادگی علی ابوالقاسمی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشجو
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاریخ اسلام (1399)
2 فرهنگ ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام دوره 21, شماره 66 و 67 (1399) 132-147
3 تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره جدید، شماره 25، زمستان 1398 (1398) 281-261