13 آذر 1401

حلیمه مقبلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی محض ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: رسته های کنش تکواره های مرتب روی مجموعه های مرتب جهتی-کامل
  • کارشناسی ارشد ریاضی محض ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: نظریه ی کمّی قلمرو در فضاهای فوق متریک تعمیم یافته
  • کارشناسی ریاضی محض ، شهید باهنر کرمان ، ایران (1381 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: مطالعه ی سری های فوریه
بیشتر

برنامه تحقیقاتی آینده

  • نظریه ی ترتیب، نظریه ی رسته، جبرجامع و توپولوژی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Halimeh Moghbeli (2021) Limits and colimits in the category of pre-directed complete pre-ordered sets Algebraic Structures and Their Applications: 8; 13-23
2
Halimeh Moghbeli (2020) Frame congruences via subkernels Quaestiones Mathematicae: 13; 1-12
3
Halimeh Moghbeli (2020) The symmetric monoidal closed category of cpo M-sets Categories and General Algebraic Structures with Applications: 13; 105-123
4
Mojgan Mahmoudi, Halimeh Moghbeli, Konrad Pioro (2019) Directed complete poset congruences JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA: 223; 4161-4170
5
Mojgan Mahmoudi, Halimeh Moghbeli, Konrad Pioro (2018) Directed complete poset congruences JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA: ;
6
Mojgan Mahmoudi, Halimeh Moghbeli, Konrad Pioro (2017) Natural congruences and isomorphism theorems for directed complete partially ordered sets ALGEBRA UNIVERSALIS: 77; 79-99
7
Farideh Farsad, Halimeh Moghbeli (2016) Weighted limits in the category Dcpo-S Asian-European Journal of Mathematics: 10; 19(pages)
مقاله ارائه‌شده
1
Halimeh Moghbeli (2022) Z-Scott topology and Z-refinement property , Iran, Bushehr
2
Halimeh Moghbeli (2022) Information systems and algebraic complete semi-lattices , Iran, Bushehr
3
Halimeh Moghbeli (2022) Information systems and ∩ -structures , Iran, Gonbad Kavous
4
Halimeh Moghbeli (2019) Congruences and isomorphism theorem of actions of a dcpo-monoid on directed complete partially ordered sets The 50th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Shiraz
5
Halimeh Moghbeli (2018) The category of pre-directed sets Annual Iranian Mathematical Conference, iran, tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!