14 خرداد 1399

ابوالقاسم حمیدی مقدم

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / باغبانی- گیاهان دارویی
تلفن: 09125601289
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم باغبانی ، فردوسی مشهد ، ایران (1392 - 1397)
  • کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Abolghasem Hamidi Moghaddam, Hossein Arouiee Arouiee, Nasrin Moshtaghi, Majid azizi, Mahmoud Shoor, Fatemeh Sefidkon (2019) Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress Journal of Ecological Engineering: 20(5); 217-228
2
Abolghasem Hamidi Moghaddam, Hossein Arouiee Arouiee, Nasrin Moshtaghi, Majid azizi, Mahmoud Shoor, Fatemeh Sefidkon (2018) Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress Journal of Ecological Engineering: 20 (2); 10
3
ابوالقاسم حمیدی مقدم، سید محمد فخر طباطبایی، عبدالکریم کاشی، رضا امیدبیگی (1387) بررسی اثر محلولپاشی عنصر بُر بر تشکیل میوه و بذر در کدوی تخمه کاغذی علوم کشاورزی ایران - تخصصی شده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 3 (39); 597-604
مقاله ارائه‌شده
1
ابوالقاسم حمیدی مقدم (1398) بررسی تاثیر تیمارهای شیمیایی و مکانیکی بر رکود و ویژگی های جوانه زنی بذر حنا (Lawsonia inermis L.) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره، ایران، تهران
2
ابوالقاسم حمیدی مقدم (1391) استفاده از عصاره های آبی و الکلی چریش در کنترل زنجره خرما همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، اایران، بجنورد
3
ابوالقاسم حمیدی مقدم (1391) تاثیر کاربرد برگی اسیدبوریک بر محتوای بُر بذر و برخی از مواد موثره کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca) هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، 1
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
عبدالله رمضانی قرا، فرشته عزتی قادی، ابوالقاسم حمیدی مقدم، تقی قنبری، ناصر برومند (1393) بررسی خواص آنتی اکسیدانی 10 گونه از گیاهان داروئی استان کرمان دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!