06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوهای تولید صنایع دستی عشایر شمال استان بر اساس نیازهای بازار داخلی و خارجی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
صنایع دستی، بازاریابی.نیاز بازار داخلی و خارجی.
پژوهشگران سمیه نقوی

چکیده

صنایع دستی یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین دستاوردهای بشری است که به علت بومی و منحصر به فرد بودن، عدم وابستگی تولید آن به خارج و وجود نیروهای انسانی خلاق، ماهر و توانمند، ظرفیت عظیمی برای توسعه کارآفرینی در مناطق مختلف کشور بوده است. بازاریابی یکی از حلقه های مفقوده حوزه صنایع دستی است. در حقیقت، یکی از اساسی ترین نیازهای صنایع دستی در حال حاضر بازایابی و بازارسازی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی طراحی الگوهای تولید صنایع دستی عشایر شمال استان بر اساس نیازهای بازار داخلی و خارجی انجام شده است. در این پژوهش، به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به سؤالات از پرسشنامه و روش میدانی استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل 5قسمت می باشد. همچنین طبق نظر کارشناسان و خبرگان و مطالعات انجام شده پنج مؤلفه و استراتژی بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظریات خبرگان و کارشناسان نمونه مورد مطالعه در مورد آمیخته بازاریابی صنایع دستی عشایری،عامل پنجمی را با نام اصالت هنری و تاریخی در بازاریابی صنایع دستی مطرح نمودند و بر اساس مدل پنج بعدی بازاریابی صنایع دستی عشایری به رتبه-بندی و بررسی وضعیت عوامل موجود در این مدل پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین عوامل در بازاریابی صنایع دستی عشایری به ترتیب عبارت هستند از؛ عامل محصول، عامل ترفیع، عامل توزیع، عامل قیمت، عامل اصالت هنری و تاریخی. باتوجه به نظر کارشناسان توجه به این شاخص ها، صنایع دستی را از یک کالای مصرفی به کالای هنری با قابلیت مصرف و حتی سرمایه گذاری، تبدیل کرده است.