06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با خشکسالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی، بهره وری آب، خشکسالی، شاخص SPI.
پژوهشگران سونا پورعلی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، سمیه نقوی، سمیه امیرتیموری

چکیده

خشکسالی خسارت های زیادی به بخش کشاورزی وارد می کند. بالابردن آب یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده می باشد. در این مطالعه به تحلیل شاخص خشکسالی و مقایسه آن با بهره وری آب در بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 94-1381 پرداخته شده است. برای مخاسبه بهره وری آب بخش کشاورزی از شاخص درآمد به ازای واحد حجم آب (BPD) استفاده شد. ـمار و اطلاعات لازم از بانک مرکزی و سالنامه آماری آب ایران جمع آوری گردید. برای تحلیل خشکسالی نیز از شاخص استاندارد بارش (SPI) استفاده شد. نتایج نشان داد که علی رغم خشکسالی های اتفاق افتاده در یاران، روند شاخص بهره وری آب در بخش کشاورزی صعودی بوده و در نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مصرف آب و بالا بردن بهره وری آن، موفق بوده است.