06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی ، فیلتر هودریک- پرسکات ، شوکهای پولی ، مدل خود توضیح برداری ، ایران
پژوهشگران حمیدرضا میرزایی، سمیه نقوی، حسین مهرابی بشرآبادی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

چکیده

سیاستهای پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر رشد تولید ناخالص ملی تاثیر دارد . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روشهای خودتوضیح برداری و فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تأثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود . نتایج مطالعه ، حاکی از وجود ارتباط ضعیف میان سیستم پولی و بخش کشاوزی میباشد . در پایان، پیشنهادهایی در جهت تقویت ارتباط میان نظام پولی و بخش کشاورزی مطرح شده است.