06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان مدیریت و کنترل پروژه
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی از کتاب دکتر حاج شیرمحمدی، صفحات 99-1 مطالعه شوند.

فایل‌ها

مديريت و كنترل پروژه
(2/06 مگابایت)