06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان اقتصاد مهندسی (ارزیابی طرح های اقتصادی)
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق صفحات118-91 مطالعه شوند.

فایل‌ها

ارزيابي اقتصادي پروژه هاي صنعتي
(5/05 مگابایت)
اقتصاد مهندسي
(5/82 مگابایت)
اقتصاد مهندسي
(5/82 مگابایت)