06 مهر 1402

سمیه نقوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان اقتصاد خرد(2)
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اقتصاد خرد(2)
(4/35 مگابایت)