08 بهمن 1400
ايمان گروهي ساردو

ایمان گروهی ساردو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق-قدرت ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: تسویه چندهدفه تصادفی بازار همزمان انرژی و رزرو بر مبنای قیمت های محلی نهایی و با در نظر گرفتن انعطاف پذیری سیستم انتقال
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بهره‏‏ برداری سیستم های قدرت
  • بازار برق
  • تولید پراکنده
  • انرژی های تجدیدپذیر
  • شبکه هوشمند
  • برنامه ریزی سیستم های قدرت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ehsan Azad-Farsani, Saeed Abedini, Iman Goroohi Sardou (2021) Optimal coordination of plug-in hybrid electric vehicles: A stochastic market-based approach JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 321; 1-12
2
Ehsan Azad-Farsani, Iman Goroohi Sardou, Saeed Abedini (2021) Distribution Network Reconfiguration based on LMP at DG connected busses using game theory and self-adaptive FWA ENERGY: 215; 1-11
3
ایمان گروهی ساردو، علی مبصری (1399) برنامه‏ ریزی یکپارچه شبکه‏ های برق وگاز با در نظر گرفتن تاثیر واحد‏های ptg در پوشش عدم قطعیت خودروهای برقی نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران: 18 (2); 77-87
4
ایمان گروهی ساردو، محمدجواد شهریاری (1398) برنامه ریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در نظرگرفتن عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر هوش محاسباتی در مهندسی برق: 11; 111-130
5
Iman Goroohi Sardou, Mostafa Ansari (2020) Risk-constrained self-scheduling of a generation company considering natural gas flexibilities for wind energy integration JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY: 12; 1-15
6
ایمان گروهی ساردو، عبدالعزیز ملاحی، علی گروهی (1398) بهره برداری ریزشبکه در حضور خودروهای برقی با در نظر گرفتن پاسخگویی تقاضا با مدل MILP نشریه علمی-پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران: 8 (15); 14-20
7
8
Iman Goroohi Sardou, Ehsan Azad-Farsani (2018) Network expansion planning with microgrid aggregators under uncertainty IET Generation Transmission & Distribution: doi: 10.1049/iet-gtd.2017.1076; http://digital-libra
9
Iman Goroohi Sardou, mohammad Khodayar, mohammad Taghi Ameli (2018) Coordinated Operation of Natural Gas and Electricity Networks With Microgrid Aggregators IEEE Transactions on Smart Grid: 9; 199-210
10
Iman Goroohi Sardou, Mohsen Zare, Ehsan Azad-Farsani (2017) Robust Energy Management of a Microgrid with Photovoltaic Inverters in VAR Compensation Mode International Journal of Electrical Power & Energy Systems: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.11.037; https://doi.org/10.1
11
Iman Goroohi Sardou, Ali Goroohi (2017) Hybrid Model for Stochastic Clearing of Joint Energy and Reserves Market IET Generation Transmission & Distribution: doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1757; -
12
Iman Goroohi Sardou, mohammad Khodayar, Kazhal Khaledian, Majid Soleimani Dameneh, mohammad Taghi Ameli (2016) Energy and Reserve Market Clearing With Microgrid Aggregators IEEE Transactions on Smart Grid: 10.1109/TSG.2015.2408114; 10.1109/TSG.2015.240
13
Iman Goroohi Sardou, mohammad Taghi Ameli (2016) A fuzzy-based non-dominated sorting genetic algorithm-II for joint energy and reserves market clearing SOFT COMPUTING: DOI 10.1007/s00500-014-1580-6; DOI 10.1007/s00500-0
14
Iman Goroohi Sardou, mohammad Taghi Ameli (2015) ANFIS-based non-dominated sorting genetic algorithm II for scenario-based joint energy and reserves market clearing considering TCSC device International Transactions on Electrical Energy Systems: DOI: 10.1002/etep.2039; DOI: 10.1002/etep.20
15
Iman Goroohi Sardou, Mahdi Banejad, Rahmatollah Hooshmand, Ali Dastfan (2012) Modified shuffled frog leaping algorithm for optimal switch placement in distribution automation system using a multi-objective fuzzy approach IET Generation Transmission & Distribution: doi: 10.1049/iet-gtd.2011.0177; doi: 10.1049/iet-gtd
مقاله ارائه‌شده
1
ایمان گروهی ساردو، امید طیبی (1397) برنامه ریزی شبکه توزیع در حضور خودروهای برقی با استفاده از مدل MILP اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند، ایران، مازندران
2
ایمان گروهی ساردو، علی گروهی، محمدعلی عظیمی جلگه (1397) مدیریت انرژی ریزشبکه با در نظر گرفتن پاسخگویی تقاضا با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم های هوشمند، ایران، مازندران
3
ایمان گروهی ساردو، الهه ایرانمنش (1397) بهره برداری بهینه ریز شبکه درحضور ذخیره سازهای انرژی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
4
ایمان گروهی ساردو، محمدرضا صادقی کهنعلی (1396) بهره‏ برداری بهینه خودروهای برقی در شبکه‏ توزیع با استفاده از الگوریتم PSO کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 96، ایران، تهران
5
ایمان گروهی ساردو، فاطمه شبانی (1396) توزیع چندهدفه اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‏سازی نامغلوب 2 و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، گیلان
6
ایمان گروهی ساردو، قاسم اعظم پور (1396) برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، گیلان
7
ایمان گروهی ساردو، طه ابراهیمی سیریزی (1396) بهره برداری بهینه ریزشبکه در حضور واحدهای CHP و‏ با در نظر گرفتن آلودگی زیست محیطی سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
8
ایمان گروهی ساردو، عبدالرسول سخایی قراگزلو (1396) بهره‏برداری چندهدفه ریزشبکه در حضور واحدهای بادی با در نظر گرفتن عملکرد جزیره‏ای پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران، ایران، تهران
9
ایمان گروهی ساردو، الهه علیزاده (1396) مدیریت تراکم خطوط انتقال با استفاده از جایابی و تنظیم بهینة تجهیزTCSC دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران، تهران
10
علی گروهی، ایمان گروهی ساردو (1396) برنامه ریزی چند هدفه تنومند توسعه شبکه فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
1
ایمان گروهی ساردو، علی گروهی (1397) سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته تحلیل بازارهای برق با مدل های موازنه ای شابک:978-600-96475-3-8
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!