28 مرداد 1401

یوسف اصغری بایقوت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 9144216169
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1399) جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 46; 27-46
2
یوسف اصغری بایقوت (1398) تُرکِ سن سن گوی من (بررسی بازتاب زبان و فرهنگ ترکی در دیوان خاقانی شروانی زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز: 240; 1-21
3
یوسف اصغری بایقوت (1398) ترک سن سن گوی توسن خوی سوسن بوی من (بررسی بازتاب زبان و فرهنگ ترکی در دیوان خاقانی) زبان و ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه تبریز: مشخص نیست; مشخص نیست
4
یوسف اصغری بایقوت (1397) توجه به قرینه های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی کاوش نامه: 36; 87-109
5
حجت اله امیدعلی، یوسف اصغری بایقوت (1396) تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی پژوهشنامه ادب غنایی - دانشگاه سیستان و بلوچستان: 28; 49-76
6
یوسف اصغری بایقوت (1396) آموخته سقط زند ارواح (مقایسه تطبیقی زبان، شخصیت و اندیشه های خاقانی با ابوالعلاء معرّی) پژوهش های ادبیات تطبیقی-دانشگاه تربیت مدرس: شماره 4; 93-71
7
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1396) شیوه های ساخت بستر و فضای مناسب برای پرداخت معانی در قرآن مطالعات قرآنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت: 1; 33-48
8
یوسف اصغری بایقوت (1395) توجه به قرینه های همسان در تصحیح اشعار خاقانی کاوش نامه: ;
9
یوسف اصغری بایقوت (1395) ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه اصفهان: 1; 29-42
10
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1393) نقد:نقد و بررسی مقاله «بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیده بغدادیه خاقانی(بر مدار نسخ چاپی)» سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): 1; 459
11
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1391) مقایسه تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی با معلقات سبع جستارهای زبانی: 1; 27-47
12
یوسف اصغری بایقوت، مهدی دهرامی (1391) ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی زبان و ادبیات فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه خوارزمی: 1; 7-24
مقاله ارائه‌شده
1
یوسف اصغری بایقوت (1400) نقد و بررسی ارتباط نوستالوژی با نماد (با مطالعۀ موردی منظومۀ «حیدربابایه سلام» استاد شهریار) نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی، ایران، جیرفت
2
یوسف اصغری بایقوت (1400) جناس مرکب در مثنوی معنوی و ارتباط آن با اندیشۀ مولوی نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی، ایران، جیرفت
3
یوسف اصغری بایقوت (1397) آن خیالاتی که دام اولیاست (نقد و بررسی جمال پرستی در تصوّف از منظر عقل و شریعت) سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر، ایران، مشهد
4
یوسف اصغری بایقوت (1397) بازخوانی تطبیقی «نی نامه» مثنوی مولوی با «هفت وادی» منطق الطیر عطار کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ، گرجستان، گرجستان
5
یوسف اصغری بایقوت (1395) تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها ( راهکارهای رسیدن به صلح و وحدت جهانی در آثار مولوی) کنگره بین المللی زبان و ادبیات، ایران، مشهد
6
یوسف اصغری بایقوت (1395) تحلیل نماد و انواع آن در شعر معاصر یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، ایران، گیلان- رشت
7
یوسف اصغری بایقوت (1394) آن سعادت جو که دارد بوسعید (وحدت اندیشه ای مولوی با ابوسعید ابوالخیر) دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران، اردبیل
8
یوسف اصغری بایقوت (1394) معرفی یکی از نسخه های خطی دیوان خاقانی ( نسخه ای کارآمد در تصحیح ابیات عربی خاقانی) دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران، اردبیل
9
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1394) ادبیات بومی پشتوانۀ فرهنگی داستان های مدرن اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین، ایران، خرم آباد
10
مهدی دهرامی، یوسف اصغری بایقوت (1394) بررسی عنصر تصویر در دوبیتی های کرمانشاهی اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین، ایران، خرم آباد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
یوسف اصغری بایقوت (1396) قصه فرزانگان دیوانه شابک:978-600-96475-4-5
2
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!