02 مهر 1399

یوسف محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 9133493785
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
usof mohammadi (2020) Observers and relative entropy of G-sets EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS: 135; 492
2
usof mohammadi (2019) Observational Modeling of the Kolmogorov-Sinai Entropy Sahand Communications in Mathematical Analysis: 13; 101-114
3
Roya ghasemkhani, usof mohammadi (2017) A local approach to the entropy of countable fuzzy partitions Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS): 6; 54-61
4
usof mohammadi (2017) THE CONCEPT OF LOGIC ENTROPY ON D-POSETS Algebraic Structures and Their Applications: 1; 53-61
5
Roya ghasemkhani, usof mohammadi (2017) Dynamic equivalence relation on the fuzzy measure algebras Sahand Communications in Mathematical Analysis: Vol 6-No 1; 11-20
6
usof mohammadi (2015) WEIGHTED ENTROPY FUNCTION AS AN EXTENSION OF THE KOLMOGOROV-SINAI ENTROPY UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS: 77; 117-122
7
usof mohammadi (2015) Weighted Information Function of Dynamical Systems Journal of Mathematics and Computer Science: 10; 72-77
مقاله ارائه‌شده
1
usof mohammadi, Roya ghasemkhani (2017) The dynamics of relative quantum spaces with constant observers نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور, iran, کرمان
2
usof mohammadi (2016) Weighted entropy of countable fuzzy partitions 47th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Tehran
3
usof mohammadi (2016) Observational modeling of Kolmogorov-Sinai entropy 13th International Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, Iran, Isfahan
4
usof mohammadi (2016) On logical entropy of a stochastic process 13th International Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, Iran, Isfahan
5
usof mohammadi, Ali Akbar Bahredar, Saeedeh Tayyebi Nezhad (2016) On stochastic stability of fuzzy dynamical systems 13th International Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, Iran, Isfahan
6
usof mohammadi (2016) On local information functional for discrete dynamical systems the 4th Seminar on Harmonic Analysis and Applications, Iran, Tehran
7
usof mohammadi, Roya ghasemkhani (2015) The concept of relative information map from the observer’s view point دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی, iran, تبریز
8
usof mohammadi (2015) Fuzzy dynamical relations on fuzzy dynamical systems دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی, iran, تبریز
9
Mohammad Ebrahimi, usof mohammadi (2014) THE CONCEPT OF RELATIVE ENTROPY FOR COMPACT SYSTEMS پنجمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن, iran, رفسنجان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
یوسف محمدی، علی اکبر بهره دار (1396) مطالعه سیستم های دینامیکی فازی از دیدگاه توپولوژی دانشگاه جیرفت
3
رویا قاسم خانی، یوسف محمدی (1395) بررسی سیستم های دینامیکی فازی با افراز شمارا دانشگاه جیرفت
4
یوسف محمدی (1394) بررسی تابعک اطلاعات در سیستم های دینامیکی دانشگاه جیرفت
5
رویا قاسم خانی، یوسف محمدی (1394) بررسی سیگما جبر اندازه پذیر فازی به عنوان فضای متریک موضعی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!