02 شهریور 1398

احمد رفیعی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی
تلفن: 9133456652
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اسانسهای زیره سیاه، هل، رازیانه و زنجبیل بر ویژگیهای کیفی و مدت زمان نگهداری شیر گاو
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تاثیر اسانسهای زیره سیاه، هل، رازیانه و زنجبیل بر ویژگیهای کیفی و مدت زمان نگهداری شیر گاو
پژوهشگران سید حسین نژادسجادی، احمد رفیعی پور، عبدالله مهدوی نیا، فاطمه شهدادی

چکیده

تاثیر اسانسهای زیره سیاه، هل، رازیانه و زنجبیل بر ویژگیهای کیفی و مدت زمان نگهداری شیر گاو