06 خرداد 1401

محمد مقصودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / عمران سازه
تلفن: 09132955785
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا گرکانی نژاد، محمد مقصودی (1400) تخمین رفتار غیرخطی لرزه ای سازه ها با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران، کرمان
2
معین برخوری مهنی، محمد مقصودی (1400) تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها با نمونه گیری زیر مجموعه ای هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران، کرمان
3
محمد مقصودی (1400) پایش عرشه پل فلزی در مقیاس واقعی تحت بار خدمت اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، ایران، گرگان
4
mohammad maghsoudi (2021) Finite element modeling of RC beams composed of shape memory alloys , Iran, Borujerd
5
محمد مقصودی، معین برخوری مهنی (1400) ساخت سازه های پیش ساخته مدولار بتنی دارای بتن خودتراکم مقاومت بالا سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، ایران، بروجرد
6
معین برخوری مهنی، محمد مقصودی (1400) تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها با نمونه گیری اهمیت محور با استفاده از زنجیر مارکوف و تابع مخلوط گوسی مبتنی بر آنتروپی متقابل سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، ایران، بروجرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!