06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات درس

عنوان طراحی سامانه های زهکشی
شماره 28-30-038
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز مبانی زهکشی- هیدرولوژی- نقشه برداری2
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است